Welke voorwaarden gelden voor de regeling voor meewerkende kinderen?

16 juni 2020

Welke voorwaarden gelden er als wij de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen willen toepassen?

Er zijn speciale regels rond de loonheffingen die kunnen gelden als kinderen meewerken in de onderneming van hun ouder(s). Voor deze meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonheffing en Zorgverzekeringswet (ZVW) toepassen. Dit verlicht de administratieve last rond meewerkende kinderen. Voor toepassing van deze regeling heeft u toestemming van de Belastingdienst nodig.

Voorwaarden

Om de vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen te mogen toepassen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.

 • Werkgever is een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv).
 • Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s).
 • Het kind behoort tot het huishouden van die ouder(s).
 • Het kind is minstens 15 jaar oud.
 • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Het kind geniet geen winst uit onderneming.
 • U neemt vóór de eerste loonbetaling in administratie de volgende gegevens van het kind op:
  • naam;
  • adres;
  • burgerservicenummer (BSN).