Aangifte loonheffingen

Heeft uw onderneming werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Voor de door uw onderneming ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. Het tijdvak waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per vierwekenperiode, kalendermaand, kwartaal, halfjaar of jaar. 

Nieuws

Gevolgen hoofdlijnenakkoord voor salarisadministratie

16-05-2024

Het is eindelijk zover: de PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Ook voor de salarisadministratie staan h...

Handboek Loonheffingen 2024 is gepubliceerd

29-04-2024

Werkgevers hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk heeft de Belastingdienst het Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd. In het Ha...

Kennisgroep: geen anoniementarief bij verlies woonadres

17-04-2024

Een werkgever hoeft niet het anoniementarief toe te passen als een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen (vast) woonadres meer heeft....

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

10-04-2024

Werkgevers hebben nog tot en met uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening...

Recent verschenen