Aangifte loonheffingen

Heeft uw onderneming werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Voor de door uw onderneming ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. Het tijdvak waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per vierwekenperiode, kalendermaand, kwartaal, halfjaar of jaar. 

Nieuws

Correctiesaldo bij aangifte loonheffingen moet kloppen

08-02-2024

Als een werkgever bij de aangifte loonheffingen een correctie verstuurt, moet hij er goed op letten dat het gecorrigeerde bedrag klopt. De B...

Deeltijd-commissaris komt onder gebruikelijk loon uit

02-02-2024

Een commissaris die maar één commissariaat heeft en daar vier uur in de week mee kwijt is, hoeft voor zijn werk-bv geen rekening te houden m...

Toelichting foutcodes eerste halfjaar 2024 gepubliceerd

01-02-2024

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen’ voor het eerste halfjaar van 2024 o...

Excessieve vertrekvergoeding in 2024 bij € 672.000

24-01-2024

De grens voor de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding bedraagt per 1 januari 2024 € 672.000. Over het deel van een vertrekvergoed...