Aangifte loonheffingen

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. De periode waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per kalendermaand, kalenderkwartaal, halfjaar of jaar. 

Uitgelicht

Wat valt onder loon in geld?

Wat valt allemaal onder de noemer loon in geld? Vallen daar ook bitcoins onder?

Vraag en antwoord
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 16-04-2020

Wat is loon in natura waard?

Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen...

Vraag en antwoord
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 18-08-2022

Aanspraken in de administratie verwerken

Aanspraken zijn fiscaal gezien ingewikkelde materie. Als u ze in de loonadministratie moet verwerken, moet u daarom goed...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 22-12-2022

 

Hoe voorkomen we vragen over de jaaropgave bij de aangifte inkomstenbelasting?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 27-01-2023

De meeste werknemers doen de aangifte inkomstenbelasting vanaf maart. Vanaf dan is ook de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte beschikbaar. Wij ontvangen...

Gelden bijzondere regels voor de gebruikelijkloonregeling voor start-ups?

Gebruikelijk loon | Publicatiedatum 20-01-2023

Er werd financieel advies gevraagd over de gebruikelijkloonregeling van een onderneming die nog maar net gestart is. Gelden dan bijzondere regels?

Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 02-12-2022

In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet...

Zo berekent u het gebruikelijk loon voor de dga

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 22-12-2022

Voor zijn werk in de eigen bv moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden....

Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 26-08-2022

Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Slaat uw organisatie daarbij de...

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 7 minuten | 27-01-2023

Aangezien een directeur-grootaandeelhouder (dga) werknemer én directeur is van zijn eigen onderneming, zou je denken dat hij prima afspraken...

Voordeel met de afdrachtvermindering S&O

Innovatie 5 minuten | 09-01-2023

Speur- en ontwikkelingswerk loont. De overheid stimuleert deze werkzaamheden met een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksve...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning 4 minuten | 22-12-2022

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2023

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 12-12-2022

Over het loon van de werknemers van uw organisatie moeten loonheffingen worden ingehouden. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte...

Boetes rond de loonheffingen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 17-10-2022

Bij de aangifte loonheffingen kunnen werkgevers onbedoeld fouten maken: een zogeheten verzuim. Denk bijvoorbeeld aan een fout in de gegevens in de loonaangifte, het te...

Loonheffingskorting

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 17-05-2022

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van vijf heffingskortingen.

De werking van VCR

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 05-01-2022

De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden berekend via het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), volgens de grondslagaanwasmethode....

Heeft u een vraag over Aangifte loonheffingen?

Kas  van der Meulen
Kas van der Meulen
Fiscaal-jurist / partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Aangifte loonheffingen?

Kas  van der Meulen
Kas van der Meulen
Fiscaal-jurist / partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie