Aanpak excessieve leningen dga’s van start

20 december 2022 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen vanaf 2023 voor het eerst te maken met een heffing op zogeheten ‘excessieve’ leningen bij de eigen bv. De aanpak kan van start nu ook de Eerste Kamer vanmiddag heeft ingestemd met het wetsvoorstel.

Het voorstel heeft een behoorlijk lange aanloop gehad, want het plan is al in 2018 gelanceerd. Maar de argumentatie van de overheid is steeds dezelfde geweest: dga’s en andere houders van een aanmerkelijk belang kunnen de belastingheffing veel te lang uitstellen door te lenen van hun bv.

Lening voor eigen woning telt niet mee

Daarom worden leningen boven een bepaalde grens vanaf 2023 aangemerkt als excessief. Die grens ligt voorlopig op € 700.000. Het deel boven die grens wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang, in box 2 van de inkomstenbelasting. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het plan, zal de Belastingdienst waarschijnlijk eind 2023 voor het eerst peilen hoe hoog de schulden van dga’s zijn. Leningen voor een eigen woning zijn uitgezonderd van de telling (infographic). Let wel: deze uitzondering geldt voor een woning die het hoofdverblijf is van de dga, dus niet voor een eventuele tweede woning. Ook gelden er strengere regels voor leningen voor een eigen woning die een dga bij de eigen bv aangaat na 31 december 2022. Deze lening valt alleen onder de uitzondering als de bv een recht van hypotheek heeft gekregen als zekerheid voor de lening.

Uitgekeerd dividend voor aflossing valt in box 2

Dga’s hebben dus nog een jaar om een excessieve lening onder de € 700.000 te drukken. Er is dus nog wat tijd, maar geld vrijmaken voor een aflossing is niet altijd gemakkelijk. Hierbij speelt ook nog dat er veranderingen op stapel staan in box 2. Vanaf 2024 gelden in deze box namelijk twee tarieven. Die wijziging is onderdeel van de belastingplannen van het kabinet waar de Eerste Kamer ook mee heeft ingestemd. Tot een inkomen in box 2 van € 67.000 geldt er een lager belastingtarief dan nu, dus dat is voor dga’s ook nog een overweging om mee te nemen.

Bijlagen bij dit bericht