Belastingadviseurs: dam tegen dubbele heffing dga

24 april 2019 | Door redactie

De wetgever moet nog aan de bak met de extra heffing op hoge schulden bij de bv, als het aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ligt. Want het wetsvoorstel doet nu te weinig om te voorkomen dat directeuren-grootaandeelhouders (dga's) dubbel belast worden in de inkomstenbelasting.

Het kabinet wil met de extra heffing paal en perk stellen aan ‘excessieve’ schulden bij de eigen bv. Dga’s kunnen in de ogen van het kabinet de belastingheffing nu veel te lang uitstellen. Schulden boven een bedrag van € 500.000 worden daarom vanaf 2022 aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dga’s moeten over dat bedrag dus afrekenen met de fiscus in box 2 van de inkomstenbelasting.

Veel kritiek op extra heffing bv-schuld

De drempel geldt voor schulden van de dga én de partner. Wel zijn leningen voor een eigen woning uitgezonderd van de extra heffing. Die uitzondering geldt ook voor nieuwe leningen. De maatregel stuit al sinds de aankondiging op een muur van kritiek. In de reacties op de internetconsultatie van het wetsvoorstel valt onder meer te lezen dat de ingreep haar doel voorbij schiet. En dat het een regeling is ‘die een mug probeert te doden met een kanon’. De kritiek is onder meer dat ook zakelijke leningen (tool) straks onder de heffing vallen.

Vrees voor dubbele heffing dga’s

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) roert nu nogmaals de trom over de ‘dubbele heffing’ die in het wetsvoorstel zit. Een voorbeeld daarvan is de dga die in 2023 een te hoge lening heeft en daarover dus moet afrekenen in box 2. Vervolgens lost de dga de lening deels af en de bv keert dat geld daarna uit als dividend. Dan komt de fiscus dus nog een keer langs.

Regeling in wetsvoorstel geldt alleen voor 2022

In het wetsvoorstel is wel een regeling opgenomen die een dubbele heffing in het jaar 2022 moet voorkomen. Maar die is volgens de NOB ontoereikend. Onder meer omdat die alleen geldt als de dga het volledige aanmerkelijk belang verkoopt en dus alleen voor 2022 geldt.
De NOB doet het kabinet in een brief (pdf) een aantal alternatieven aan de hand om die dubbele heffing te voorkomen. Want: ‘goede wetgeving houdt in dat hetzelfde inkomen niet twee of meer keer wordt belast’.

Belastingkorting voor later gebruik in box 2

De NOB stelt een alternatief voor waarbij de dga na het afrekenen over de te hoge schuld een belastingkorting krijgt. Die korting  heeft dan de waarde van de verschuldigde inkomstenbelasting. De dga kan die korting dan later verrekenen met toekomstige inkomsten uit het aanmerkelijk belang.