Belastingadviseurs: heffing op hoge bv-schulden herzien

22 oktober 2018 | Door redactie

Het kabinet moet terug naar de tekentafel met de aangekondigde heffing op hoge schulden van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) bij hun eigen bv. Dat vindt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. De organisatie vindt dat de maatregel de belastingwetgeving alleen maar ingewikkelder maakt.

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat er een extra heffing komt op ‘excessieve’ leningen van dga’s bij hun eigen bv. Schulden boven de € 500.000 worden vanaf 2022 aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang en belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Nu het schrappen van de dividendbelasting niet doorgaat, heeft het kabinet de extra heffing wel enigszins verzacht. Er komt namelijk een uitzondering voor leningen die zijn gebruikt om een woning te kopen. De drempel van € 500.000 gaat dus gelden voor de overige schulden.

Dga kan geld niet zomaar vrijmaken

Op de extra heffing is al sinds de aankondiging volop kritiek, mede omdat die in veel ogen nogal uit de lucht komt vallen. Ook kunnen veel dga’s het geld niet zomaar vrijmaken, omdat het geïnvesteerd is. Verder vragen critici zich af of de Belastingdienst niet al voldoende middelen heeft om excessieve bv-schulden aan te pakken.
Naast ondernemersorganisaties morren ook de belastingadviseurs. Zo wijst het Register Belastingadviseurs (RB) erop dat er geen onderscheid wordt gemaakt in soorten schulden. Als een dga geld leent voor de investering in waardevolle goederen, zoals onroerend goed of beleggingen, is dat een schuld die later terugbetaald moet worden. In zo’n geval is de schuld dus géén inkomen, aldus het RB, en moet dit dus ook niet zo belast worden.

‘Maatregel werkt ontwijkingsgedrag in de hand’

Ondanks de kritiek heeft de ‘heroverweging’ van het belastingpakket er in elk geval niet toe geleid dat de bv-heffing in de prullenbak is verdwenen. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt de maatregel ook na de aanpassingen niet in de haak. De beroepsvereniging roept het kabinet daarom nogmaals op om de heffing te heroverwegen.
De harde grens van € 500.000 en de ‘grote mate van overkill’ van de maatregel werken ontwijkingsgedrag in de hand, voorspelt de NOB. Het kabinet komt waarschijnlijk met maatregelen om een stokje te steken voor zulk ontwijkingsgedrag. Die maken de belastingwetgeving er alweer niet eenvoudiger op, zo benadrukt de NOB. Ook zou de organisatie graag zien dat er een heffing komt die rekening houdt met de actuele financiële situatie van een dga, in plaats van deze ‘one size fits all’-heffing.