Belastingontwijking via emigratie aangepakt

15 september 2015 | Door redactie

Het kabinet gaat belastingontwijking door emigratie van aanmerkelijkbelanghouders bestrijden. De belangrijkste maatregel is het afschaffen van de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar.

Bij emigratie gaat de fiscus ervan uit dat de aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) zijn belang heeft vervreemd. Over de winst die hij hierop maakt, moet belasting worden betaald in box 2. Hij kan echter uitstel van betaling vragen over deze fictief genoten winst van maximaal tien jaar. Dit is de zogenoemde conserverende aanslag. 

Belastinguitstel wordt afstel

Na tien jaar kan de AB-houder kwijtschelding van deze belastingschuld krijgen. De AB-houder moet meteen afrekenen als hij na emigratie meer dan 90% van de aanwezige winstreserves aan zichzelf uitkeert. In de praktijk blijkt echter dat de AB-houder na emigratie vaak een winstuitdeling doet tot net onder de 90%. Dit leidt namelijk niet tot inning van de conserverende aanslag. Het verleende uitstel leidt zo tot afstel.

Conserverende aanslag voor onbepaalde tijd

In het Belastingplan 2016 constateert het kabinet dat deze manier van belastingontwijking veel wordt geadviseerd aan AB-houders. Ook de Belastingdienst heeft deze constructies regelmatig gesignaleerd. Het kabinet stelt daarom voor om de tienjaarstermijn van de conserverende aanslag af te schaffen. Ook winstuitkeringen van minder dan 90% van de winstreserves zijn dan na emigratie belastbaar in Nederland. 

Wet krijgt terugwerkende kracht tot Prinsjesdag 2015

Het kabinet moet deze maatregelen nog uitwerken in een wetsvoorstel. Om anticipatiegedrag te voorkomen, krijgt deze wet terugwerkende kracht tot Prinsjesdag 2015 (15 september 2015) om 15.15 uur, het tijdstip dat het Belastingplan 2016 gepubliceerd werd.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.