Beschikking ab-verlies nodig voor belastingkorting

23 maart 2023 | Door redactie

Om een verlies uit aanmerkelijk belang te kunnen laten omzetten in een belastingkorting, moet de Belastingdienst dit verlies wel eerst hebben vastgelegd in een beschikking. Zonder beschikking kan de belastingplichtige volgens de rechter niet voor belastingkorting in aanmerking komen.

Een verlies uit aanmerkelijk belang is alleen te verrekenen met winsten uit aanmerkelijk belang in box 2 van de inkomstenbelasting. Maar als de bv is opgeheven, komt er geen inkomen meer in box 2. Het ontstane verlies is dus niet meer te verrekenen. Om een directeur-grootaandeelhouder toch de mogelijkheid te bieden het verlies in de toekomst deels te verrekenen heeft de wetgever de  belastingkortingsregeling (V&A) in het leven geroepen.

Verrekening met belasting in box 1

Deze regeling houdt in dat het nog niet verrekende aanmerkelijkbelangverlies op verzoek kan worden omgezet in een belastingkorting. De belastingkorting wordt verrekend met de verschuldigde belasting in box 1, in het jaar van verzoek en eventueel in de daaropvolgende jaren als de verrekening niet in één keer kan. De inspecteur stelt de hoogte van de belastingkorting vast in een beschikking. Dat er daadwerkelijk een beschikking nodig is blijkt wel uit onderstaande zaak.

Geen beschikking opgelegd

Een man had een verlies uit aanmerkelijk belang geleden na ontbinding van zijn bv in 2013. Dit verlies was door hem echter niet aangegeven in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2013. In zijn aangifte over 2015 verzocht de man om belastingkorting voor zijn verlies in 2013. Maar de inspecteur weigerde dit verzoek omdat er voor 2013 geen beschikking was opgelegd. Bij de rechtbank vonden ze dat een beschikking niet nodig was om een verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting. Daar dacht het gerechtshof echter anders over nadat de inspecteur in hoger beroep was gegaan tegen deze uitspraak.

Beschikking is wettelijk vereiste voor belastingkorting

Van het Hof was er wel een beschikking nodig omdat het een wettelijk vereiste is voor de omzetting van het verlies in een belastingkorting. Hieruit blijkt immers de hoogte van de nog te verrekenen verliezen. Het aanmerkelijkbelangverlies van 2013 werd dus bij de aangifte over 2015 terecht niet omgezet in een belastingkorting.
Gerechtshof Leeuwarden, 7 maart 2023 (gepubliceerd 17 maart 2023), ECLI (verkort): 1900