Box 2 krijgt twee tarieven in 2024

20 september 2022 | Door redactie

Ondernemers moeten vanaf 2024 rekening houden met twee tarieven in box 2 van de inkomstenbelasting. Dat is bevestigd in de Prinsjesdag-stukken. Tot aan een inkomen van € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, boven die grens is het 31%.

Op dit moment geldt er nog één tarief in box 2, van 26,9%. In deze box is het inkomen belast van houders van een aanmerkelijk belang in een onderneming. Dat wil zeggen: meer dan 5% van de aandelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dividenduitkering aan een directeur-grootaandeelhouder (dga). 

Dividend of extra salaris voor dga?

De tarieven wijken af van de plannen uit de Voorjaarsnota. Toen was het namelijk nog de bedoeling dat het tarief tot € 67.000 op 26% zou uitkomen, en boven die grens op 29,5%. De wijziging moet zo'n € 70 miljoen in het laatje brengen. Wel verwacht het kabinet in 2023 nog een 'gedragseffect' van aanmerkelijkbelanghouders, bijvoorbeeld dat zij winstuitkeringen naar voren zullen halen omdat die anders vanaf 2024 in het hoge tarief terechtkomen.
Voor dga’s zelf speelt het tarief een grote rol voor de vraag of het fiscaal voordeliger is om te kiezen voor een salarisverhoging of voor een dividenduitkering. Een hoger salaris is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Voor dividend geldt het gecombineerde tarief van de vennootschapsbelasting en box 2.

Aanpak excessieve leningen bij de eigen bv

Ook is het tarief in box 2 van belang voor het wetsvoorstel dat ‘excessieve’ leningen van dga’s bij hun eigen bv’s moet aanpakken. Door dit voorstel is een schuld boven de € 700.000 namelijk automatisch belast als inkomen in box 2. Een hoger tarief werkt dan dus door in de rekening die de dga gepresenteerd krijgt. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met dit wetsvoorstel, en de invoering staat nog altijd gepland voor 2023. De Belastingdienst kijkt dan eind 2023 voor het eerst hoe hoog de schuld van de dga bij de eigen bv is.

Ook voorstel voor toptarief van 40%

Het tarief in box 2 is de afgelopen jaren in stapjes opgehoogd van 25% naar 26,9%. Tot een box 2-inkomen van € 67.000 wordt het tarief dus lager in vergelijking met nu. Boven die grens wordt het juist hoger. Op zich zal het aangekondigde toptarief aandeelhouders misschien nog enigszins meevallen. Want onlangs hebben drie oppositiepartijen nog een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het toptarief in box 2 op te trekken naar ruim 40%.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.