Conceptvoorstel excessief lenen bij eigen bv ter consultatie

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het conceptwetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap voor internetconsultatie aangeboden. Hierdoor moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) vanaf 2022 box 2-belasting gaan betalen voor zover hij meer dan € 500.000 leent van zijn bv.

7 maart 2019 | Door redactie

In september 2018 kondigde de staatssecretaris al aan dat hij een rekening-courantmaatregel zou gaan uitwerken om excessief lenen van de eigen vennootschap te ontmoedigen. De maatregel komt erop neer dat leningen boven een bedrag van € 500.000 (voor de dga én zijn partner) worden aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang (ab). Dat bedrag moet dus worden meegenomen in box 2 van de inkomstenbelasting. Wel is in het conceptwetsvoorstel opgenomen dat leningen die zijn gebruikt voor de aankoop van een eigen woning niet meetellen voor de heffing.

Ook partner dga telt mee

De dga wordt dus niet individueel, maar met zijn partner gezamenlijk in de heffing betrokken voor hun schulden boven de € 500.000. Het is hierbij niet relevant of de schulden zijn aangegaan door de dga of door zijn partner en of de schulden behoren tot het individuele vermogen van de dga of van zijn partner. Ook is niet relevant of de partner zelf ook ab-houder is. De voorgestelde maatregel geldt ook voor schulden die met de dga verbonden personen (bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de dga of van zijn partner) hebben aan de vennootschap van de dga.

Op 1 januari 2022 in werking treden

De wet, die ervoor moet zorgen dat dga’s belastingheffing niet meer langdurig kunnen uitstellen of zelfs afstellen, moet op 1 januari 2022 in werking treden. Als peildatum geldt dan 31 december 2021, waardoor het box 2-voordeel per 31 december 2022 als inkomen uit ab in de aangifte moet worden opgenomen. De internetconsultatie duurt tot 1 april 2019.