COR Eneco krijgt geen inzage in adviesovereenkomst

De centrale ondernemingsraad van Eneco eist inzage in de afspraken die de aandeelhouderscommissie van Eneco heeft gemaakt met de financieel adviseur. Werknemers van Eneco vermoeden namelijk dat het advieskantoor een flinke bonus krijgt in ruil voor een hoge verkoopprijs.

23 oktober 2017 | Door redactie

De aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco heeft een overeenkomst gesloten met adviesbureau Asperghis voor de begeleiding van de 53 Nederlandse aandeelhoudende gemeenten bij de eventuele verkoop van hun aandelen. De centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco stelt veelvuldig te hebben geïnformeerd naar de overeenkomst, maar inzage is steeds geweigerd. Die weigering bevestigt volgens de COR het vermoeden dat het adviesbureau een flinke bonus opstrijkt als Eneco boven een bepaald bedrag verkocht wordt. De opbrengst van Eneco wordt geschat op € 2-3 miljard. Eerder dreigde de ondernemingsraad van Eneco al naar de rechter te stappen.

COR Eneco stuurt aandeelhouders brief

De COR van Eneco heeft inmiddels een brief gestuurd aan de 53 aandeelhoudende gemeenten en spreekt daarin namens 3.500 werknemers zijn zorgen uit over het verloop van de verkoop van aandelen. De COR geeft aan tegen de verkoop van overheidsbelangen te zijn maar er begrip voor hebben dat gemeenten hun aandelen willen verzilveren. De COR verbindt daaraan als voorwaarde dat de verantwoorde visie van Eneco behouden moet blijven en dat toekomstige aandeelhouders de duurzame strategie voor het bedrijf dus moeten onderschrijven. Daarnaast wil de COR baangarantie voor de huidige werknemers.  

Overeenkomst is vertrouwelijk en dus niet openbaar

Om inzage te krijgen in de overeenkomst heeft de COR een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Deze wet geeft burgers het recht op informatie van de overheid zoals hoe de overheid handelt of besluiten neemt. De aandeelhouderscommissie is namelijk een overheidsorganisatie omdat in de commissie wethouders van negen gemeenten zitten die alle 53 gemeenten met Eneco-aandelen vertegenwoordigen. Het AHC heeft het WOB-verzoek echter afgewezen omdat de overeenkomst met Aperghis vertrouwelijk is en dus niet openbaar gemaakt kan worden. De AHC heeft wel aangegeven dat er met het adviesbureau geen 'success fee' is afgesproken. De COR heeft op de overeenkomst geen adviesrecht (tools) omdat de AHC geen ondernemer is in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).