Dga kan overgangsregeling verhoogde box 2-tarief vergeten

16 mei 2018 | Door redactie

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft onlangs aan de Eerste Kamer meegedeeld geen reden te zien voor een overgangsregeling voor de verhoging van het belastingtarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang. Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) moeten de komende jaren dus rekening houden met hogere belastingen op winstuitkeringen.

De staatssecretaris van Financiën erkent dat met de tariefsverhogingen in box 2, al opgebouwde winstreserves bij uitkering in de toekomst tegen het nieuwe tarief worden belast. Maar hij stelt daar tegenover dat dga’s, anders dan andere belastingplichtigen, het moment van belastingheffing zelf kunnen afstemmen. Stellen dga’s de belastingheffing uit door geen dividend (tool) uit te keren, dan lopen ze in de toekomst tegen het verhoogde tarief aan. 

Per saldo vooruitgang

De regering kondigde in het regeerakkoord 2017 (tool) al aan het belastingtarief in box 2 in stappen te verhogen van 25% naar 28,5% in 2021. Deze maatregel moet de vlucht naar de bv tegengaan en voor een beter evenwicht zorgen tussen ondernemers in de inkomstenbelasting en ondernemers in  de vennootschapsbelasting. Al met al vindt de staatssecretaris dat dga’s er gemiddeld op vooruit gaan omdat ze profiteren van de lastenverlichting in box 1 waarin zij belasting betalen over het (gebruikelijk)loon (tool).