Emigratie helpt niet om belasting te ontwijken

22 september 2015 | Door redactie

De conserverende aanslag die u bij emigratie krijgt opgelegd over de winst die u behaalt door de fictieve vervreemding van uw aandelen en winstbewijzen, vervalt straks niet meer na verloop van tien jaar. Dit is één van de maatregelen die het kabinet heeft opgenomen in het Belastingplan 2016.

Bij emigratie gaat de Belastingdienst ervan uit dat u als aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) uw belang vervreemdt. Over de winst die u hierop maakt, moet belasting worden betaald in box 2. Om de rechten te behouden op deze belastingheffing legt de fiscus een conserverende aanslag op. U kunt maximaal tien jaar uitstel van betaling vragen over deze fictief genoten winst.

Kwijtschelding belastingschuld na tien jaar

Het verleende uitstel vervalt als u na emigratie meer dan 90% van de aanwezige winstreserves in de bv aan uzelf uitkeert. In de praktijk blijkt echter dat een AB-houder na emigratie vaak een winstuitdeling doet tot net onder de 90%. Dit leidt namelijk niet tot inning van de conserverende aanslag. Op dit moment kunt u na tien jaar kwijtschelding van deze belastingschuld krijgen. Het verleende uitstel leidt zo tot afstel.

Tienjaarstermijn afschaffen

In het Belastingplan 2016 constateert het kabinet dat deze manier van belastingontwijking veel wordt geadviseerd aan AB-houders. Ook de Belastingdienst heeft deze constructies regelmatig gesignaleerd. Het kabinet stelt daarom voor om de tienjaarstermijn van de conserverende aanslag af te schaffen. Daarnaast moeten winstuitdelingen na emigratie in alle gevallen tot belastingheffing gaan leiden. Door deze wijzigingen zijn winstuitkeringen van minder dan 90% van de winstreserves na emigratie belastbaar in Nederland. 
Om anticipatiegedrag te voorkomen, krijgt deze wet terugwerkende kracht tot Prinsjesdag 2015 (15 september 2015) om 15.15 uur, het tijdstip dat het Belastingplan 2016 gepubliceerd werd.