Emigratielek AB-houders nu wel waterdicht

9 november 2015 | Door redactie

Er is door het kabinet op Prinsjesdag een wetsvoorstel aangekondigd met daarin opgenomen dat de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar op de schop gaat. Dit wetsvoorstel was echter niet waterdicht. Daarom heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs een nieuwe waterdichte versie van het voorstel bekendgemaakt.

Op de derde dinsdag van september heeft het kabinet aangegeven dat ze de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar af wil schaffen. Aanmerkelijkbelanghouders (AB-houders) zouden anders te makkelijk een belastingclaim in box 2 kunnen ontlopen. Het wetsvoorstel zelf bleek echter ook niet waterdicht te zijn. Er was namelijk nog ruimte om via de vervreemding van zogenoemde winstbonusaandelen alsnog uitstel van betaling te krijgen. De staatssecretaris heeft daarom een nieuwe versie van het voorstel opgenomen in het Belastingplan. De plannen worden met terugwerkende kracht tot 23.15 uur op 29 oktober 2015 ingevoerd.

Afrekenen in box 2

Emigreert u als AB-houder, dan gaat de fiscus ervan uit dat u uw aandelen heeft verkocht. U moet dan afrekenen in box 2 (tool). U kunt nu echter nog uitstel van betaling krijgen van maximaal tien jaar via de zogenoemde conserverende aanslag. In de praktijk leidt dit er echter toe dan de aanslag na tien jaar wordt kwijtgescholden. Het kabinet wil nu dat de conserverende aanslag voor onbepaalde tijd blijft bestaan.