Kabinet kijkt bij dga-belasting ook naar Scandinavië

Het kabinet onderzoekt of de belasting voor directeuren-grootaandeelhouders op de schop moet. Daarbij wordt ook het model meegenomen dat Scandinavische landen hanteren, antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op Kamervragen. Deze landen rekenen met een fictief inkomen uit kapitaal voor ondernemers.

15 mei 2019 | Door redactie

Het kabinet is bezig met een grote denkoefening om te kijken of het belastingstelsel toekomstbestendiger kan worden. Eén van de zes onderwerpen die daarbij aan de orde komt is de belasting van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in box 2 van de inkomstenbelasting.

Extra heffing op hoge schuld bij eigen bv

Voor dga’s speelt ook nog een voorgestelde heffing op hoge schulden bij de eigen bv. Vanaf 2022 zouden schulden boven de € 500.000 automatisch worden aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang. En dus moeten dga’s over dit deel belasting betalen in box 2. Schulden die zijn aangenaam voor de aankoop van een huis blijven wel buiten de heffing. Dit geldt voor bestaande en nieuwe schulden.

Kabinet wil uitstel van belastingheffing voorkomen

De PvdA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de belasting van dga’s naar aanleiding van een opiniestuk in het Financieele Dagblad. Het idee van het kabinet achter de heffing op hoge bv-schulden is namelijk dat dga’s de belastingheffing over vermogen in hun bv nu veel te lang kunnen uitstellen. In het FD-stuk werd daarom een model aangedragen dat Scandinavische landen hanteren als oplossing voor dit dilemma van het kabinet.

Fictief inkomen uit kapitaal

In zijn antwoorden op de Kamervragen (doc) doet staatssecretaris Snel uit de doeken hoe zo’n stelsel werkt in Noord-Europa. Omdat moeilijk is te scheiden welk deel van het inkomen uit kapitaal komt en welk deel uit arbeid, werken die landen met een fictief inkomen uit kapitaal. De rest van de winst wordt tot het arbeidsinkomen gerekend. Het voordeel van dit systeem kan zijn dat het rendement op kapitaal makkelijker vast te stellen is, namelijk met een blik op de financiële markten.

Prikkel om gebruikelijk loon laag te houden

In Nederland werkt het nu anders. De dga betaalt over geld dat de bv uitkeert belasting in box 2. Maar daarnaast betaalt hij ook belasting in box 1 over zijn gebruikelijk loon. Dat laatste tarief is hoger. In zijn antwoorden stelt Snel vast dat dga’s een fiscale prikkel hebben om hun gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Juist het verschil in belasting van inkomen uit werk en uit kapitaal en of dat beter kan is onderwerp van onderzoek. Daarbij kijkt het kabinet volgens Snel ook naar ervaringen in andere landen, waaronder Scandinavië.