Kabinet stelt paal en perk aan al te hoge bv-schuld

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) krijgen na 2023 te maken met een heffing op 'excessieve' leningen bij hun eigen bv. Het definitieve wetsvoorstel voor die belasting is nu naar buiten gebracht. Verschil met het conceptwetsvoorstel is dat een dubbele belastingheffing nu wordt voorkomen.

22 juni 2020 | Door redactie

Dga’s en andere houders van een aanmerkelijk belang kunnen de belastingheffing in de ogen van het kabinet nu veel te lang uitstellen. Als de bv winst uitkeert als dividend aan de dga betaalt die daar belasting over in box 2 van de inkomstenbelasting. Maar als het geld in de bv blijft is die heffing er niet, en ook niet als de dga het geld uit de bv leent.

Uitzondering voor eigenwoningschuld

De Belastingdienst is veel tijd kwijt met discussies met dga’s over dit soort leningen. Vraag is dan namelijk of het een lening is of toch ‘gewoon’ een winstuitkering aan de dga die belast zou moeten zijn. In het wetsvoorstel trekt het kabinet een vaste grens: schulden boven de € 500.000 zijn ‘excessief’ en zijn automatisch belast als inkomen in box 2.
Aanvankelijk zou het wetsvoorstel in 2022 ingaan, maar dat is onlangs uitgesteld naar 2023. Dat betekent dat de Belastingdienst op 31 december 2023 voor het eerst peilt hoe hoog de schulden zijn. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel (pdf) staat glashelder dat alle schulden meetellen, behalve leningen voor een eigen woning. Het maakt dus verder niet uit of een lening ‘zakelijke voorwaarden’ heeft of dat de dga genoeg geld heeft om de lening terug te betalen of niet. De uitzondering voor ‘eigenwoningschulden’ geldt straks alleen als de bv daarbij een recht van hypotheek op de woning heeft verkregen. Deze eis geldt nog niet voor eigenwoningschulden die op 31 december 2021 al zijn aangegaan.

Ook schulden van de partner tellen mee

De schulden zijn niet alleen leningen van de aanmerkelijkbelanghouder zelf, maar ook van diens partner. En ook nog aan grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen van de aanmerkelijkbelanghouder.
Eerder was er veel kritiek op de dubbele heffing in het conceptwetsvoorstel. Zo zou een bv die dividend uitkeert om de schuld af te lossen twee keer moeten afrekenen met de Belastingdienst. Daar heeft het kabinet een oplossing op gevonden. Die komt erop neer dat dga’s die hun schuld terugbrengen in een later jaar eenmalig een fictief verlies mogen verrekenen met hun inkomen uit aanmerkelijk belang.

Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.