Kabinet zet aanpak van al te hoge bv-schulden door

25 maart 2022 | Door redactie

Het vorige kabinet heeft het wetsvoorstel dat al te hoge schulden van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) bij hun eigen bv’s moet aanpakken in de ijskast gezet. Maar van afstel is geen sprake: het nieuwe kabinet heeft het gewijzigde wetsvoorstel nu weer ingediend bij de Tweede Kamer.

Door te lenen van hun bv kunnen dga’s en andere houders van een aanmerkelijk belang in de ogen van het kabinet de belastingheffing veel te lang uitstellen. Het wetsvoorstel moet dat aanpakken. Schulden boven een bepaalde grens worden aangemerkt als ‘excessief’ en het deel boven de grens is straks automatisch belast als inkomen in box 2 van de inkomstenbelasting (infographic). Leningen voor een eigen woning tellen daarbij niet mee.

Grens ‘excessieve’ lening omhoog naar € 700.000

Het vorige kabinet heeft die aanpak al uitgewerkt in een wetsvoorstel. Maar de behandeling daarvan is vorig jaar in de ijskast gezet. De toenmalige staatssecretaris wilde de wijziging namelijk in samenhang bekijken met veranderingen in box 1 en 3 van de inkomstenbelasting. Het nieuwe kabinet wil de parlementaire behandeling echter toch weer gewoon opstarten. Wel is er een belangrijke wijziging, die al in het coalitieakkoord is aangekondigd. De grens voor wanneer schulden excessief zijn gaat namelijk omhoog van de oorspronkelijke € 500.000 naar € 700.000.

Eind 2023 peilt Belastingdienst schulden voor het eerst

De invoeringsdatum blijft vooralsnog staan op 1 januari 2023. Dit betekent dat de Belastingdienst eind 2023 voor het eerst gaat peilen hoe hoog de schulden van dga’s bij hun eigen bv’s zijn. De invoering zou dus al over pakweg negen maanden moeten zijn. Maar het kabinet wijst er in de aankondiging veiligheidshalve op dat aanmerkelijkbelanghouders al in 2019 zijn geïnformeerd dat deze aanpak eraan zat te komen.
Al met al zet het kabinet de verhoging van de grens naar € 700.000 vooralsnog dus wel door. De afgelopen tijd klinkt er namelijk ook geregeld kritiek op de huidige heffing op vermogen in box 2. Die zou te laag zijn. Sommige partijen dringen daarom juist aan op een verlaging van de grens, zodat dga’s eerder belasting moeten betalen.

Lenen van de bv is fiscaal voordelig

Lenen van de bv is fiscaal gezien de voordeligste manier om geld uit de onderneming te halen. Want als de dga een deel van de winst uitkeert als dividend is dat belast in box 2. Als de dga de winst uitkeert in de vorm van een salarisverhoging is dat belast in box 1. Bij een lening is de dga echter niet meteen belasting kwijt.
Maar volgens het kabinet gaat het bij ‘excessieve’ bedragen niet meer om een lening maar gewoon om een uitdeling aan de dga. En dat daar geen belasting over wordt betaald is de overheid een doorn in het oog. De Belastingdienst heeft nu ook al mogelijkheden om al te hoge schulden aan te pakken, maar de bewijsvoering kost dan heel veel tijd. Het wetsvoorstel moet het leven van de fiscus dus ook wat makkelijker maken. Want straks is een lening boven de € 700.000 dus automatisch belast.