Ondernemers staan op hun achterste benen om heffing dga's

24 september 2018 | Door redactie

Ondernemersorganisaties willen snel om de tafel met het kabinet over de heffing op hoge schulden die directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) treft. Zij vrezen negatieve effecten van de maatregel, die vanaf 2022 moet ingaan.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet maatregelen aangekondigd tegen dga’s met ‘excessieve’ schulden bij hun bv. Dit komt erop neer dat er een extra heffing komt op schulden boven de € 500.000. Dat is inclusief een schuld in rekening-courant. Het bedrag boven deze drempel wordt als inkomen uit aanmerkelijk belang belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Wel komt er een ‘overgangsmaatregel’ voor schulden die zijn aangewend voor een eigen woning.

Flink bedrag ingeboekt als ‘anticipatie-effect’

De ingreep moet de schatkist jaarlijks zo’n € 50 miljoen opleveren. Maar tegelijkertijd boekt het kabinet voor volgend jaar € 1,8 miljard aan extra inkomsten in vanwege een ‘anticipatie-effect’. Dga’s die de heffing willen voorkomen gaan met vermogen schuiven om de schuld terug te brengen. En daar betalen ze dan al snel belasting over. Hoewel het ministerie van Financiën stelt dat er al eerder overleg is geweest met het bedrijfsleven over de heffing, staan de nekharen bij ondernemersorganisaties recht overeind. Zo schrijft ONL aan minister Hoekstra van Financiën dat de organisatie vindt dat de heffing haaks staat op ‘de belofte van het kabinet om een merkbare lastenverlichting voor het mkb te realiseren’. ONL-voorman Hans Biesheuvel tekent bovendien aan dat veel dga’s het geleende geld geïnvesteerd hebben en het niet zomaar vrij kunnen maken om de schuld terug te dringen. 

23.000 dga’s leenden meer dan € 500.000

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW gaan snel om de tafel met staatssecretaris Snel van Financiën over de heffing. Volgens de organisaties hebben veel dga’s geld uit hun bv gebruikt als aanvulling op hun loon of om een huis te kopen. De organisaties willen Snel daarom wijzen op de ‘negatieve effecten die kunnen optreden in bestaande situaties’.
Volgens cijfers uit 2015 van het kabinet leenden 225.000 dga’s voor € 51 miljard van hun bv. Ongeveer 10% van die groep, zo’n 23.000 dga’s, had een schuld van boven de € 500.000.