Opnames rekening-courant zijn inkomen dga

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) kunnen zelf een lening afsluiten bij hun eigen bv. Maar als het te gortig wordt met die schuld, kan de inspecteur oordelen dat het geld eigenlijk 'uitgedeeld' is. Een dga liep op die manier tegen een fikse aanslag aan, die volgens de rechter terecht is opgelegd.

2 november 2020 | Door redactie

Veel dga’s hebben een rekening-courantverhouding met hun eigen bv. Die is bedoeld om bedragen over en weer makkelijk te kunnen verrekenen. De bv schiet het bedrag van een factuur voor, en de dga betaalt dat later weer terug. Zolang het saldo op de rekening-courant in een jaar onder de € 17.500 hoeft er van de Belastingdienst geen rente betaald te worden over de transacties.

Wet pakt hoge schulden dga bij eigen bv aan

Maar in een aantal gevallen blijft het niet bij dergelijke relatief kleine bedragen. Dat is ook de reden dat het kabinet een wetsvoorstel heeft ingediend dat ‘excessieve’ schulden van dga’s bij hun eigen bv moet aanpakken. Daardoor zijn schulden van dga’s boven de € 500.000 straks automatisch belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Op basis van cijfers uit 2016 zou het voorstel zo’n 11.000 aanmerkelijkbelanghouders raken. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer, die nog een hoop vragen heeft.
Ook nu heeft de inspecteur al mogelijkheden om al te hoge schulden aan te pakken. Bijvoorbeeld als hij kan aantonen dat het geld wel is uitgeleend maar waarschijnlijk niet meer wordt terugbetaald. Dan is het geen lening maar een uitdeling aan de dga. En die is belast. In een onlangs gepubliceerde zaak voor de rechtbank in Breda ging het over een dga die de rekening-courantschuld met zijn bv tussen 2011 en 2017 liet oplopen van € 1 miljoen naar ruim € 1,6 miljoen. De opgenomen bedragen gebruikte de dga voor ‘zijn levensonderhoud, waaronder de betaling van belastingschulden’.

Geld heeft de bv ‘definitief verlaten’

De inspecteur legde over deze jaren een aanslag op waarbij hij rekende met een inkomen uit aanmerkelijk belang van ruim € 90.000 per jaar. Volgens de rechter was die aanslag terecht opgelegd, aangezien aannemelijk was dat het geld de bv definitief had verlaten. Daarbij speelde mee dat de dga ‘al een reeks van jaren op deze manier voorziet in zijn levensonderhoud’ en een andere bron van inkomsten ontbrak. Ook had de dga geen enkele actie ondernomen om de rekening-courantschuld terug te brengen, bijvoorbeeld door vastgoed te verkopen. De inspecteur had het geld dus terecht als belaste ‘uitdeling’ aangemerkt, aldus de rechtbank. Ook was het bedrag van de aanslag niet te hoog.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 juli 2020 (publicatiedatum 15 oktober 2020), ECLI (verkort): 3061