Partijen willen 40%-toptarief box 2, BOF versoberen

10 juni 2022 | Door redactie

Drie oppositiepartijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat volgens hen de belasting op werk en kapitaal meer in balans brengt. De voorgestelde belastingingrepen gaan voor bijvoorbeeld directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) nog een stuk verder dan de plannen die het kabinet onlangs in de Voorjaarsnota heeft gelanceerd.

Het initiatiefwetsvoorstel komt van de linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP. Bij een initiatiefwetsvoorstel starten Tweede Kamerleden zelf de wetgevingsprocedure (infographic) op, in plaats van dat het kabinet met een voorstel komt. Dit initiatiefwetsvoorstel gaat eerst naar de Raad van State voor advies, voordat de Tweede Kamer het gaat behandelen.

Aanscherping gebruikelijk loon, toptarief box 2

De drie partijen willen wat doen aan het verschil in fiscale behandeling tussen arbeid en vermogen. Want dit verschil is ‘niet alleen onrechtvaardig, het werkt ook arbitrage in de hand’, zo schrijven zij in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Eigenlijk moet het belastingstelsel daarom grondig op de schop, maar voor het zover is willen de drie partijen zo snel mogelijk ‘de grootste gaten’ dichten om de lasten eerlijker te verdelen. Hiervoor stellen de partijen zes fiscale ingrepen voor, waarvan de meeste al meteen vanaf 2023 zouden moeten ingaan. Onder meer deze maatregelen staan in het voorstel:

  • De ‘doelmatigheidsmarge’ voor het bepalen van het gebruikelijk loon voor dga’s (toolbox) vervalt. Dankzij deze marge mogen dga’s hun salaris stellen op 75% van het loon van een werknemer uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat zou dus 100% worden. Verder blijft de gebruikelijkloonregeling onveranderd.
  • Het toptarief in box 2 gaat fors omhoog. Tot aan een belastbaar inkomen in box 2 van € 58.989 is het tarief 25,96%, daarboven is het 40,59%. Momenteel kent box 2 één tarief van 26,9% (d.d. 4-10-2022 is deze differentiatie uit wetsvoorstel verwijderd!) .

Plannen gaan verder dan Voorjaarsnota

Deze ingrepen zouden voor dga’s een nog grotere rekening betekenen dan de maatregelen die het kabinet al in de Voorjaarsnota heeft aangekondigd. Daarin staat namelijk het voorstel om de doelmatigheidsmarge vanaf 2023 op te schroeven van 75% naar 85%. Ook is het kabinet al van plan om twee schijven in te voeren in box 2. Vanaf 2024 zou voor een inkomen tot € 67.000 een tarief van 26% gaan gelden. Daarboven wordt het tarief 29,5%.

Partijen willen BOF flink versoberen

Ook willen de partijen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet flink versoberen. De BOF (infographic) biedt een flink fiscaal voordeel aan opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen. Tot een ondernemingswaarde van ruim € 1 miljoen betalen opvolgers geen erf- of schenkbelasting, boven die grens geldt een vrijstelling van 83%. In het initiatiefwetsvoorstel is er nog maar één vrijstelling, van 25%. Bovendien wordt de maximale vrijstelling afgetopt op een ondernemingswaarde van € 1 miljoen. Verder komen niet meer alle aandelenpakketten in aanmerking voor de BOF. In het voorstel geldt de regeling alleen voor gewone aandelen en alleen voor aandelenpakketten die een belang van meer dan 25% in de onderneming vertegenwoordigen.