Voorstel emigratielek AB-houders aangepast

2 november 2015 | Door redactie

Het op Prinsjesdag aangekondigde voorstel om het belastinglek bij emigratie van aanmerkelijkbelanghouders te dichten, bleek zelf ook een lek te bevatten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten het wetsvoorstel aan te willen passen.

Op Prinsjesdag liet het kabinet weten de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar af te willen schaffen. Aanmerkelijkbelanghouders zouden anders te makkelijk een belastingclaim in box 2 kunnen ontlopen. Het wetsvoorstel zelf bleek echter ook niet waterdicht te zijn. Er was namelijk nog ruimte om via de vervreemding van zogenoemde winstbonusaandelen alsnog uitstel van betaling te krijgen. De staatssecretaris heeft daarom een nieuwe versie van het voorstel opgenomen in het Belastingplan. De plannen worden met terugwerkende kracht tot 23.15  uur op 29 oktober 2015 ingevoerd.

Wet moet afstel voorkomen

Als u als aanmerkelijkbelanghouder emigreert, gaat de fiscus ervan uit dat u uw aandelen heeft verkocht. U moet dan afrekenen in box 2 (tool). U kunt nu echter nog uitstel van betaling krijgen van maximaal tien jaar via de zogenoemde conserverende aanslag. In de praktijk leidt dit er echter toe dan de aanslag na tien jaar wordt kwijtgescholden. Het kabinet wil nu dat de conserverende aanslag voor onbepaalde tijd blijft staan.