VVD vraagt om ‘herbezinning’ bij aanpak hoge bv-schuld

De Tweede Kamer is nog niet tevreden met de antwoorden van het kabinet over het wetsvoorstel dat hoge bv-schulden aanpakt. Zo vragen VVD en CDA of er niet toch een minder ingrijpende manier is om de schuld van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) bij hun eigen bv in te perken. De VVD vraagt zelfs om ‘herbezinning’ op het voorstel.

3 februari 2021 | Door redactie

Met het voorstel voor de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap wil het kabinet paal en perk stellen aan schulden bij de eigen bv. Die aanpak komt erop neer dat schulden van een dga en zijn partner boven de € 500.000 vanaf 2023 automatisch zijn belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Leningen voor een eigen woning zijn uitgezonderd.

Wetsvoorstel moet belastinguitstel tegengaan

Het kabinet heeft al eerder in een nota een karrenvracht aan vragen van de Tweede Kamer beantwoord. De terugkerende boodschap in dat document is dat het wetsvoorstel vooral is bedoeld om belastinguitstel en -afstel tegen te gaan. Daarom ziet het kabinet ook geen reden om uitzonderingen te maken voor bijvoorbeeld leningen van dga’s met ‘zakelijke’ voorwaarden. Want bij alle leningen is er immers sprake van belastinguitstel.
Uit een nieuwe lijst met vragen (pdf) van de Kamercommissie voor Financiën blijkt dat verschillende fracties geen genoegen nemen met de antwoorden. Met name VVD en CDA trekken fel van leer. De VVD roert aan dat de regering er alles aan moet doen ‘om samen goed uit de crisis te komen’ en zou moeten ‘optreden als een betrouwbare partner’. Volgens de VVD draagt de maatregel hier niet aan bij, en de partij hoopt daarom op een ‘herbezinning van de regering’. De partij stelt zelfs de vraag of de regering bereid is om het wetsvoorstel in te trekken. Ook het CDA vraagt de regering ‘nogmaals te reflecteren op de doelmatigheid van deze maatregel’.

Vastgoed verkopen of lening herfinancieren

De VVD vraagt zich verder af of het kabinet niet hetzelfde doel kan bereiken door meer in te zetten op het opsporen van onzakelijke leningen van dga’s. Ook het CDA vraagt zich dat af. Hier zou ook geen wetswijziging voor nodig zijn. De VVD wijst er verder op dat dga’s het geld van de lening mogelijk in vastgoed hebben zitten, en dat dus moeten verkopen om de schuld aan de bv terug te dringen. Of zij moeten de schuld herfinancieren bij de bank. Dat soort ingrepen zijn buiten crisistijd al geen sinecure, maar momenteel nóg ingewikkelder. De VVD vraagt daarom hoe hiermee wordt omgegaan.
Ook heeft de Kamercommissie een hele reeks vragen in het document geplakt van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). De NOB stelde eerder al enigszins verbolgen vast dat het kabinet in een eerdere reactie nog 68 vragen onbeantwoord had gelaten. Ook VVD en CDA vinden dat ‘opmerkelijk’. Daarom vragen zij de regering alsnog ‘helder’ te antwoorden op de vragen.