Wat is er eigenlijk belast in box 2 van de IB?

12 september 2022 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) krijgt met box 2 van de inkomstenbelasting (IB) te maken als hij voordelen (en/of nadelen) uit aanmerkelijk belang behaalt. Maar aan welke voordelen moet hij dan allemaal denken? Want naast het ontvangen dividend van de bv zijn er nog tal van andere voordelen die de dga moet meenemen in box 2.

Iemand die, eventueel samen met een fiscaal partner, een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie heeft, moet belasting betalen over het voordeel dat diegene daarvan heeft in box 2 van de IB (toolbox).  De belasting in box 2 van de IB ziet op twee soorten voordelen:

  • reguliere voordelen;
  • vervreemdingsvoordelen: de voordelen die de dga behaalt bij de vervreemding van aandelen of winstbewijzen die tot een aanmerkelijk belang behoren.

Bij reguliere voordelen gaat het om dividend en de teruggaaf van wat op aandelen is gestort. Voor het uitkeren van de winst moet wel aan de balans- en uitkeringstest (tool) voldaan worden.
Van vervreemdingsvoordelen is sprake als gaat het om de voordelen die de dga behaalt bij de vervreemding van aandelen of winstbewijzen die tot een aanmerkelijk belang behoren.

Ook nog fictieve vervreemdingen aanwezig

Daarnaast zijn in de wet nog de volgende fictieve vervreemdingen opgenomen:

  • De aandelen van de bv van de dga zijn overgegaan door erfrecht of huwelijksvermogensrecht.
  • De dga is naar het buitenland geëmigreerd.
  • Er is niet langer een aanmerkelijk belang aanwezig.
  • De dga heeft een liquidatie-uitkering ontvangen.
  • De dga heeft een koopoptie verleend op zijn aandelen, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten.

Meer over deze voordelen en welke kosten er mogen worden afgetrokken in box 2 en hoe en wanneer de dga soms de belastingclaim van box 2 kan doorschuiven is allemaal te lezen in dit verdiepingsartikel over box 2.

Bijlagen bij dit bericht

Betalen in box 2
Infographic
Inkomstenbelasting voor dga’s
Verdiepingsartikel