Wat kan ik fiscaal nog doen met een verlies uit aanmerkelijk belang?

24 juli 2019

Door de liquidatie van mijn bv zit ik nu met een verlies uit aanmerkelijk belang in box 2. Kan ik daar nog iets mee?

Door de liquidatie heeft u een verlies in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit verlies uit aanmerkelijk belang kunt u verrekenen met de winst uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar (de zogenoemde ‘carry back’) en de negen volgende kalenderjaren (de ‘carry forward’). Deze laatste periode is overigens in de vennootschapsbelasting met ingang van 2019 ingekort naar zes jaar, maar in de inkomstenbelasting geldt nog negen jaar.

Belastingkorting om verlies alsnog te verrekenen

Verlies uit aanmerkelijk belang kunt u dus alleen verrekenen met winsten uit aanmerkelijk belang. Het kan dus voorkomen dat u het bij de liquidatie behaalde verlies nooit meer kunt verrekenen.
Om u toch de mogelijkheid te bieden het verlies in de toekomst te compenseren heeft de wetgever de zogenoemde belastingkortingsregeling in het leven geroepen. Deze regeling houdt in dat als u in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang had, u het nog niet verrekende aanmerkelijkbelangverlies op verzoek kunt omzetten in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Deze belastingkorting bedraagt 26,9%, hetzelfde percentage dat geldt in box 2. De verrekening van deze belastingkorting vindt plaats in het jaar van verzoek (en eventueel de daaropvolgende jaren) met de verschuldigde belasting in box 1 van de inkomstenbelasting.