Wat kan ik fiscaal nog doen met een verlies uit aanmerkelijk belang?

5 januari 2021

Door de liquidatie van mijn bv zit ik nu met een verlies uit aanmerkelijk belang in box 2. Kan ik daar nog iets mee?

Door de liquidatie heeft u een verlies in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit verlies uit aanmerkelijk belang kunt u verrekenen met de winst uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar (de zogenoemde ‘carry back’) en de zes volgende kalenderjaren (de ‘carry forward’). Let wel: daarmee wijkt de periode voor verliesverrekening in box 2 dus af van die in box 1 van de inkomstenbelasting. Want in box 1 mag u een verlies verrekenen tot drie boekjaren terug en negen boekjaren vooruit.

Belastingkorting om verlies alsnog te verrekenen

Verlies uit aanmerkelijk belang kunt u dus alleen verrekenen met winsten uit aanmerkelijk belang. Het kan dus voorkomen dat u het bij de liquidatie behaalde verlies nooit meer kunt verrekenen.
Om u toch de mogelijkheid te bieden het verlies in de toekomst te compenseren heeft de wetgever de zogenoemde belastingkortingsregeling in het leven geroepen. Deze regeling houdt in dat als u in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang had, u het nog niet verrekende aanmerkelijkbelangverlies op verzoek kunt omzetten in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Deze belastingkorting bedraagt 26,9%, hetzelfde percentage dat geldt in box 2. De verrekening van deze belastingkorting vindt plaats in het jaar van verzoek (en eventueel de daaropvolgende jaren) met de verschuldigde belasting in box 1 van de inkomstenbelasting.