Aanmerkelijk belang (box 2)

Wie meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die hij uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit tarief is in 2021 gestegen van 26,25% naar 26,9%. Het optrekken van het tarief in box 2 is mede een gevolg van het besluit om het mes te zetten in de tarieven voor de vennootschapsbelasting (VPB).

 

Wat zijn de voor- en nadelen van een commanditaire vennootschap?

Ondernemingsrecht | Publicatiedatum 14-06-2022

Wat is een commanditaire vennootschap, en wat zijn de voordelen en nadelen van deze rechtsvorm?

Levert bijschrijving rente rekening-courantschuld bv problemen op?

Aanmerkelijk belang (box 2) | Publicatiedatum 09-05-2022

De rekening-courantschuld aan mijn bv is flink opgelopen. Ik betaal hierover een rente, die op de schuld wordt bijgeschreven. Levert dit problemen op?

Wat is een conserverende aanslag?

Contact met de Belastingdienst | Publicatiedatum 05-04-2022

Ik heb een conserverende aanslag ontvangen van de Belastingdienst. Wat is dat en hoe werkt dat precies?

Zo werkt de belasting voor inkomsten en loon van de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 27-06-2022

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Familiestatuut als basis voor bedrijfsopvolging

Familiebedrijven 6 minuten | 28-06-2022

U wilt natuurlijk dat uw onderneming in goede handen achterblijft. Om dit te borgen, is het goed om alvast na te denken over wie het stokje...

Voortgang wetsvoorstel excessieve schulden dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 10-06-2022

Het vorige kabinet heeft het wetsvoorstel dat al te hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv’s moet aanpakken in de ijskast gezet. Maar van...

Inkomstenbelasting voor dga’s

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 11-02-2022

U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u do...

Betalen in box 2

Aanmerkelijk belang (box 2) Publicatiedatum 06-01-2022

Als het even meezit haalt u inkomen uit uw onderneming, zoals dividend. Ook over die inkomsten moet u uiteraard afrekenen met de Belastingdienst, en wel in box 2 van...

Dividendbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 05-01-2022

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen. Bekijk hier hoe dat fiscaal precies werkt.

Wat valt in welke box en waarom?

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 28-01-2020

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin...

Heeft u een vraag over Aanmerkelijk belang (box 2)?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Aanmerkelijk belang (box 2)?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie