Corona-uitdaging voor de OR: contact met de achterban

De coronacrisis heeft veel impact op het bedrijfsleven. Werknemers moeten onder uitzonderlijke omstandigheden hun werk doen en zitten met allerlei vragen. Het is belangrijk dat de ondernemingsraad (OR) goed in de gaten houdt wat er bij hen speelt. Juist nu moet de OR daarom nauw contact onderhouden met de achterban.

9 april 2020 | Door redactie

Nu veel werknemers vanwege het coronavirus thuis aan het werk zijn, vervalt het spontane praatje bij de koffieautomaat. Hierdoor vangen OR-leden minder signalen op van wat er speelt op de werkvloer. De kans is echter groot dat werknemers nu tegen allerlei zaken aan lopen. Zijn de werkprocessen veranderd en zijn die in de huidige situatie werkbaar? Hoe staat het met de werkdruk? Lukt het om werk en thuisonderwijs voor kinderen te combineren? Zijn ze bekend met de verlofmogelijkheden? Hebben ze misschien ondersteuning nodig? De coronacrisis brengt voor iedereen nieuwe uitdagingen, vragen en zorgen met zich mee.

Inventariseren, aankaarten en verbeteren

Ook voor de OR is het een hele uitdaging om op afstand sociale binding te houden (artikel) met de achterban. De OR doet er verstandig aan om op vaste tijden, bijvoorbeeld 1 keer per week, met een aantal sleutelfiguren van verschillende afdelingen te (video)bellen om te inventariseren wat er in de organisatie speelt. Er is allerlei vergadersoftware beschikbaar die de OR kan gebruiken om contact te onderhouden met de achterban, de andere raadsleden en de bestuurder. Blijkt dat meer werknemers tegen bepaalde zaken aanlopen, dan is het zaak om dit zo spoedig mogelijk te bespreken met de bestuurder. Liefst met concrete verbeterpunten natuurlijk.

OR is belangrijke bondgenoot voor werknemers en werkgever

Als er signalen zijn die vragen om direct ingrijpen, kan de OR het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden) gebruiken om concrete voorstellen te doen. Als de werkdruk bijvoorbeeld te hoog is, kan de OR voorstellen om persoonlijke targets van werknemers tijdelijk naar beneden bij te stellen, bepaalde taken tijdelijk te laten vervallen (waar mogelijk) of projecten voorlopig uit te stellen of door te schuiven naar het najaar. Of misschien valt er iets te verbeteren in de werkprocessen bijvoorbeeld? De OR is in deze coronatijd een belangrijke bondgenoot van zowel de werknemers als de werkgever.