OR Chemours spreekt zich uit namens werknemers

16 augustus 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad van het chemiebedrijf Chemours heeft namens de werknemers een brief gestuurd aan onder andere de provincie Zuid-Holland. De werknemers maken zich zorgen over de werkgelegenheid.

Werknemers van Chemours hebben bij hun OR aangedrongen op actie. Het chemiebedrijf is vaak negatief in het nieuws, onlangs nog over de in drinkwater aangetroffen stof GenX. De werknemers, van wie er velen al tientallen jaren bij de organisatie werken, vrezen voor de werkgelegenheid. De overheidsinstanties hebben in de ogen van de OR bijgedragen aan het negatieve beeld dat media hebben geschetst. De OR heeft daarom een brief over deze kwestie gestuurd aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland, drie commissies van de Tweede Kamer en de burgemeesters van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht.

OR houdt nauw contact met achterban

De OR vertegenwoordigt de werknemers in een organisatie. Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder en daarom is het belangrijk dat de OR nauw contact heeft met de achterban. Het gaat daarbij niet alleen om informatievoorziening, zodat de achterban weet waar de OR zich mee bezighoudt. Ook goede communicatie (tool) is belangrijk, zodat de OR weet wat er leeft onder de werknemers. Zo kan de OR op regelmatige basis bijeenkomsten voor de achterban organiseren, werknemers aansporen contact op te nemen in een nieuwsbrief en op intranet of met de bestuurder afspreken om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Op basis van die informatie kan de OR – zoals in het geval van Chemours – actie ondernemen door de mening van de achterban kenbaar te maken.