OR communiceert notulen naar achterban

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt zijn achterban voor een groot deel door zelf te vergaderen en in de overlegvergaderingen in gesprek te gaan met de bestuurder. Maar wat communiceert een OR daarover naar zijn achterban?

5 september 2016 | Door redactie

Na de vergadering is de OR verplicht om een verslag te maken en te verspreiden onder de werkgever, de OR-leden en de werknemers. Een uitgebreid verslag van een vergadering is voor de achterban niet interessant en een OR doet er dan ook goed aan om twee versies te schrijven. De uitgebreide versie is voor de mensen die de vergadering hebben bijgewoond. De achterban krijgt – bijvoorbeeld via een maandelijkse nieuwsbrief – een korte en bondige samenvatting toegestuurd, zonder een actiepuntenlijst of onderwerpen die onder de geheimhouding vallen.

De OR legt aanvullende regels vast in reglement

Artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden verplicht de OR om de agenda maximaal zeven dagen voor vergaderingen rond te sturen aan de werkgever, de OR-leden en de werknemers. De WOR legt de OR op om het tijdstip waarop de agenda wordt rondgestuurd, vast te leggen in het OR-reglement. Daarin legt de ondernemingsraad ook vast hoe vaak de raad bijeenkomt, hoeveel leden aanwezig moeten zijn en hoe ver vooraf de agenda bekend wordt gemaakt. Ook kan de OR vastleggen hoe zij de agenda verspreidt, bijvoorbeeld via intranet, een nieuwsbrief of een social mediapagina.