OR kan autonomie werknemers vergroten

3 juli 2017 | Door redactie

Werknemers die invloed hebben op de invulling van hun eigen dagelijkse werk, ervaren vaak meer werkplezier. Ook de ondernemingsraad (OR) speelt hierin een rol. Werknemers kunnen hun stem immers laten horen via de OR.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat politiewerknemers het gevoel hebben minder invloed op hun eigen werk te kunnen uitoefenen sinds de invoering van de Nationale Politie. Werknemers geven aan dat zij zich niet gehoord voelen. Leidinggevenden schuiven aangekaarte problemen bijvoorbeeld op de lange baan en ook verzoeken om ondersteuning van de ondernemingsraad draaien op teleurstellingen uit.

Zorg dat de achterban zich gehoord voelt

Vangt u signalen op dat werknemers te weinig autonomie ervaren in hun werk en dat leidinggevenden meldingen niet oppakken, dan is het tijd om de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de OR (tool) te vergroten. Als de OR zich actief opstelt om knelpunten in kaart te brengen én aan te kaarten bij de bestuurder, zal de achterban zich gehoord voelen. Zorg ook dat werknemers de OR weten te vinden. Communiceer duidelijk wie de OR-leden zijn, wanneer zij beschikbaar zijn voor OR-werk, wat de contactgegevens van de OR (tool) zijn en voor welke zaken werknemers kunnen aankloppen. Daarnaast kunt u ook een beroep doen op uw achterban door te organiseren in werkgroepen of commissies. Zo maakt u optimaal gebruik van een actieve achterban (tool) en werkt u samen aan het vinden van oplossingen.

Maak duidelijke afspraken over de werkwijze

Spreek ook met uw OR een duidelijke werkwijze af. Verzamel alle meldingen bijvoorbeeld op één centraal punt. Zo signaleert u sneller dat een probleem structureel is of een groot deel van de werknemers treft en kunt verschillende knelpunten groeperen per soort en op basis daarvan een efficiënte taakverdeling maken. Zorg er ook voor dat melders een terugkoppeling krijgen van wat de OR concreet met de melding gaat doen, op welke termijn en hoe zij op de hoogte gehouden worden.
Het is belangrijk dat de OR de zelfstandigheid van werknemers in de gaten houdt. Zo kampen werknemers die weinig zelfstandigheid in hun werk ervaren sneller met burn-outklachten.