OR, zorg juist nu goed voor de achterban!

20 mei 2022 | Door redactie

Het coronavirus, de griepgolf en de personeelstekorten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, maken dat veel werknemers te maken hebben met hoge werkdruk. De ondernemingsraad (OR) moet alert zijn op signalen vanuit de achterban en zo nodig bij de bestuurder aan de bel trekken en adviseren over de te nemen maatregelen.

Hoewel het ziekteverzuim na een maandenlange stijging nu weer daalt, is het gemiddelde verzuimpercentage van 4,8% in mei nog altijd hoog (5,6% in maart 2022). Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare. Corona en de griep zijn op hun retour met een daling van het aantal ziekmeldingen tot gevolg. Ongeveer 4% van het totaalaantal verzuimdagen is het gevolg van langdurige uitval vanwege Long-Covid. De arbodiensten waarschuwen nu voor de oplopende werkdruk als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

Werkgevers moeten thuiswerken blijven stimuleren

De krappe arbeidsmarkt leidt bij veel organisaties tot personeelstekorten. Doordat dan minder werknemers dezelfde hoeveelheid werk moeten verzetten, loopt de werkdruk op. Het hoge ziekteverzuim doet daar nog een schepje bovenop. Jurriaan Penders, directeur medische zaken bij HumanCapitalCare, adviseert werkgevers daarom om thuiswerken (toolbox) te blijven stimuleren. Werknemers hebben dan geen reistijd en meer mogelijkheden om hun (werk)tijd zelf in te delen. Daarnaast is het van belang om de werkzaamheden kritisch te bekijken. Moeten daadwerkelijk álle werkzaamheden in een bepaalde periode uitgevoerd worden of kunnen ze (deels) ook even blijven liggen? Met dit soort maatregelen kan de werkgever de werkdruk verlagen en daarmee ook het risico op psychische en fysieke overbelasting verkleinen.

OR moet maatregelen tegen werkdruk bespreken

De OR kan de (oplopende) werkdruk, het personeelstekort en het hoge ziekteverzuim op de agenda zetten en met de bestuurder bespreken welke maatregelen hij treft om de situatie te verbeteren. De OR kan daarbij benadrukken dat dit niet alleen noodzakelijk is voor de werknemers, maar ook voor de organisatie. Lang aanhoudende hoge werkdruk kan leiden tot de nodige klachten en verminderde prestaties en uiteindelijk langdurige uitval, bijvoorbeeld door burn-out. Dan stijgen het ziekteverzuim en de ziektekosten dus nóg verder en loopt ook de werkdruk nóg verder op. Het risico werkdruk en de te nemen maatregelen moet de bestuurder opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Daarbij heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR). Ook als de bestuurder overweegt om het aanstellingsbeleid te wijzigen om zo het personeelstekort te verhelpen, moet hij die plannen eerst aan de OR voorleggen voor instemming (artikel 27, lid 1e WOR).