Achterban van de OR

De leden van de ondernemingsraad (OR) zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: hun achterban. Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. De achterban van de ondernemingsraad bestaat uit alle werknemers in de organisatie met een arbeidsovereenkomst. Daarbij maakt het niet uit of de werknemers een vast, tijdelijk, fulltime of parttime dienstverband hebben. Voor de OR is het contact met de achterban van groot belang. De OR moet dan ook goed nadenken over zijn communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief, intranet of een achterban-enquête.

Uitgelicht

Van het werkgeluk van de achterban een OR-speerpunt...

In de week van het werkgeluk doet de OR er goed aan om het thema werkgeluk ook eens op de agenda van de OR-vergadering te zetten. Gelukkige...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-09-2018

Anonieme klachtenlijn voor ontevredenheid

Signaleert de ondernemingsraad (OR) ontevredenheid onder de achterban, dan kan de OR de bestuurder ongevraagd adviseren om tot verbetering...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 29-05-2019

Tips voor goede communicatie door de OR met de...

De ondernemingsraad (OR) is het onderdeel van de onderneming dat zich bezighoudt met het informeren en communiceren met de werknemers,...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 13-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Door samenwerking met sleutelfiguren bereikt u meer dan alleen

Achterban van de OR 6 minuten | 26-08-2020

Uw OR stopt veel energie in het contact met uw bestuurder. Hij heeft immers de hoogste dagelijkse leiding. Maar u bent niet de enige die op...

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Infographics

Communicatiemiddelen OR

Achterban van de OR Publicatiedatum 22-09-2020

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen...

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Invloed die OR kan uitoefenen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen....

Vraag en antwoord

Welke soorten ondernemingsraden zijn er?
Ondernemingsraad (OR) Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie.  Gemeenschappelijke ondernemingsraad Bij een gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging. In... Lees het hele antwoord