Stel uw zakelijke vraag aan:

Bernard van Leeuwen

Bernard van Leeuwen

Adviseur

Organisatie: PNO Consultants

Gespecialiseerd in: subsidies en fiscale stimuleringsregelingen.

Stel mij een vraag

Meer informatie

Veel mkb’s zijn nog onvoldoende op de hoogte van subsidiemogelijkheden

Wist u dat er in Nederland zo’n 1.200 subsidieregelingen bestaan? Natuurlijk, die zijn lang niet allemaal even interessant. Van circa 50 subsidies wordt zeer intensief gebruik gemaakt – door een relatief klein aantal bedrijven.
Zo zijn er in Nederland ongeveer 100.000 mkb’s die vanwege hun innovatiewerkzaamheden in aanmerking kunnen komen voor de WBSO. Dit is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Maar slechts een vijfde deel daarvan maakt gebruik van de WBSO. Waarom? Onder meer omdat de andere 80.000 bedrijven nog nooit van de WBSO hebben gehoord!
PNO Consultants is Europa’s grootste onafhankelijke subsidie- en innovatieadviesbureau. Actief in twaalf landen ondersteunen wij bedrijven zoals start-ups, mkb’s en multinationals, onderzoeks- en kennisinstellingen en overheden bij het vinden en verkrijgen van subsidie en financiering voor innovatie- en investeringstrajecten. PNO is opgericht in 1985 en heeft zich ontwikkeld tot een snel groeiend en  kennisintensief bedrijf. Onze groei kan worden verklaard door een unieke combinatie van high-end kennis waarbij we kunnen terugvallen op een pool van professionals, waaronder wetenschappers, subsidie-experts, innovatiedeskundigen, financieel en juridisch experts - en een uitgebreid dienstenportfolio.
In Nederland zijn wij marktleider in het aanvragen van WBSO-subsidies. Met deze subsidie ontvangen bedrijven fiscale korting op hun loonbelasting voor hun R&D-investeringen. Maar wij verzorgen ook andere subsidie. Zoals de Subsidieregeling praktijkleren, waarmee bedrijven met leerwerkplaatsen subsidie kunnen krijgen.

Wij werken voor alle bedrijven zoals start-ups, mkb’s, grootbedrijf en multinationals, onderwijsinstellingen, overheden en non profitorganisaties.

Stel mij een vraag