Stel uw zakelijke vraag aan:

Jeroen Kalf

Jeroen Kalf

Oprichter en adviseur

Organisatie: Kalf Advies

Gespecialiseerd in: subsidies (zowel Europees, nationaals als provinciaal), innovatiekredieten en fiscale faciliteiten.

Stel mij een vraag

Meer informatie

Kalf Advies is een onafhankelijk subsidie adviesbureau dat bedrijven en instellingen helpt om ambities te realiseren en daartoe projecten van de grond en gefinancierd te krijgen. Gebaseerd op jarenlange ervaring voorzien wij klanten van gericht subsidieadvies, waarbij niet alleen ondersteuning wordt geboden bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Wij bouwen projecten, verzorgen partnersearch en adviseren op interimbasis ook tijdens de uitvoering van een project zodat eenmaal toegezegde subsidies daadwerkelijk worden uitbetaald.

Wij beschikken over kennis van zowel Europese, nationale als provinciale subsidies. Daarnaast hebben wij ervaring met de benutting van innovatiekredieten en fiscale faciliteiten, zoals de WBSO en RDA.

Aanvragen
Vanuit onze jarenlange ervaring met het aanvragen van subsidie zijn wij in staat subsidieaanvragen zo op te stellen dat deze optimaal aansluiten op de voorwaarden van de subsidieverstrekker. Uiteraard helpen wij u ook om uw projectactiviteiten tot subsidiabele projecten door te ontwikkelen. Dit levert u voordeel op, in kwaliteit, in resultaat en in tijd. Wij ondersteunen bij alle aspecten die bij een subsidieaanvraag van belang zijn. Van de projectvoorbereiding, de projecttoets, het schrijven van de aanvraag tot en met de communicatie met projectpartners en subsidieverstrekkers.

Realiseren en verwerven
Het realiseren van subsidieprojecten en het verwerven van subsidies vraagt om zowel inhoudelijke als financiële aansturing. Het is belangrijk dat u goed bent geïnformeerd over de verplichtingen die samenhangen met het verkrijgen van subsidies. Door een juiste organisatie van de inhoudelijke en administratieve uitvoering waarborgt u dat de subsidie ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. Ook bij deze activiteiten kunnen wij u helpen.

Stel mij een vraag