Stel uw zakelijke vraag aan:

JOhan Berends

JOhan Berends

OR-coach

Organisatie: Metamorfase

Gespecialiseerd in: coaching en advisering van ondernemingsraden en directies gericht op de professionalisering van de medezeggenschap. Specifieke kennis en ervaring met complexe re-organisaties, fusies en overnames. Bedrijfskundige strategische insteek in de trainingen met behulp van modellen en OR-ratio's. Effectieve en aantrekkelijke communicatie via Social Media naar de achterban op basis van OR-Jaarplan en OR-kalender. Licentiehouder Breinvoorkeuren NBI voor interactieve startconferenties ondernemingsraden. 4 jaar ervaring in de medezeggenschapsbegeleiding in alle branches.

Stel mij een vraag

Meer informatie

Metamorfase coacht, adviseert en traint ondernemingsraden. Het doel is om hen professioneler medezeggenschap te laten uitoefenen. Het gaat dus altijd om de toename van strategisch inzicht, meer impact en invloed op de continuïteit van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Metamorfase helpt met concrete modellen en methoden om dat te realiseren. Het OR-Jaarplan, de OR-Kalender en OR-Ratio's zijn daar goede voorbeelden van.

Werkt o.a. voor:

  • BNN-VARA
  • Ministerie Infrastructuur en Milieu
  • Cosis
  • Rijkswaterstaat Zuid Nederland
  • Dignis
  • Team Ambtelijk Secretarissen gemeente Utrecht

Stel mij een vraag