Stel uw zakelijke vraag aan:

Theo-Jan Heesen

Theo-Jan Heesen

Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist

Organisatie: TrajectPlus

Gespecialiseerd in: veilig en gezond werk.

Stel mij een vraag

Meer informatie

TrajectPlus is een adviesorganisatie op het gebied van veilig, gezond en vitaal werk.

Hoe organiseer je het werk en de werkplek dat risico’s op ongevallen, gezondheidsrisico’s en beroepsziekten minimaal zijn? TrajectPlus ondersteund organisaties met onderzoek, advies of training.

Werken in een vitale organisatie, met een gezonde werkdruk is voor veel organisaties een grote uitdaging. TrajectPlus ontwikkelt en realiseert met teams en organisaties een succesvolle aanpak.

Voorbeeldprojecten zijn:

  • RI&E (toetsen, begeleiden of uitvoeren)           
  • Veilig werken met gevaarlijke stoffen (beoordeling, meting)
  • Veilig gedrag en bewustwording (training, toolbox)
  • Werkplekonderzoek (verdiepend onderzoek op basis van de RI&E)
  • Van werkdruk naar werkplezier (sessies met teams en/of management)
  • Implementeren agressiebeleid
  • Beoordelen van werkdruk (vragenlijstonderzoek)

Stel mij een vraag