Advies COR Eneco moet benoeming topman kunnen beïnvloeden

18 mei 2018 | Door redactie

De centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco heeft een adviesaanvraag ontvangen over de benoeming van een nieuwe topman. Toch lijkt de knoop over de benoeming al te zijn doorgehakt.

Op de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering op 25 mei zet de Raad van Commissarissen (RvC) de benoeming van een nieuwe topman om in een formele benoeming, die dan direct ingaat. De COR heeft adviesrecht (tools) over de benoeming volgens artikel 25 lid 1e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Volgens de WOR moet de bestuurder advies vragen op het moment dat dat nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Hoewel het energiebedrijf aangeeft  een adviesaanvraag te hebben ingediend bij de COR, heeft  Eneco het besluit al gecommuniceerd.

COR Eneco overweegt juridische stappen

De COR geeft in een persverklaring aan zich overvallen te voelen door het besluit van de RvC. De COR diende namelijk begin mei een verzoek in bij de Ondernemingskamer (OK) om drie commissarissen te schorsen en twee nieuwe commissarissen met doorslaggevende stem te benoemen. De RvC zou niet ingegaan zijn op de verzoeken van de COR om de aandeelhoudersvergadering op een later moment te houden en eerst de uitspraak van de OK af te wachten. De COR overweegt nu juridische stappen te ondernemen.