Adviesrecht OR: de fusiegedragsregels

27 oktober 2017 | Door redactie

Bij een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere organisatie is niet alleen de OR aan zet. Omdat er op termijn vaak ook grote gevolgen zijn voor veel werknemers, komt meestal ook de vakbond in beeld.

De bestuurder moet een ondernemingsraad om advies vragen (tools) bij een fusie, overname of duurzame samenwerking. Hij hoeft zich niet aan het advies te houden en mag ervan afwijken. Als de kogel door de kerk is, stelt de werkgever in veel gevallen een sociaal plan op waarin de gevolgen voor werknemers worden beschreven. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eenzijdig een sociaal plan op te stellen, maar vaak spelen vakbonden in dit proces ook een rol. Het sociaal plan is bindend als er is onderhandeld met een representatieve vakbond, die voldoende werknemers vertegenwoordigt.

Bij fusie blijft OR in functie

Bij een fusie blijft de OR in principe aan tot het einde van de zittingstermijn. Er is één uitzondering: besluiten bestuurder en ondernemingsraad al voor het einde van de termijn samen dat het beter is om de medezeggenschapsstructuur aan te passen, dan kan de ondernemingsraad eerder aftreden. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft fusiegedragsregels opgesteld, die de belangen van de werknemers bij een voorgenomen fusie beschermen.