Adviesrecht OR: eigenrisicodragerschap

15 augustus 2022 | Door redactie

Een werkgever kan zich via UWV verzekeren voor het financiële risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers, maar dit is niet verplicht. De organisatie kan het risico ook zelf dragen of onderbrengen bij een verzekeraar. Bij die keuze heeft de OR adviesrecht.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar kiezen of zij eigenrisicodrager willen zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of dat zij zich hiervoor willen verzekeren via UWV. De bestuurder is verplicht om de OR om advies te vragen als hij eigenrisicodrager wil worden. Dit is vastgelegd in artikel 25, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Aandachtspunten voor de OR bij eigenrisicodragerschap

Als de bestuurder overweegt om eigenrisicodrager te worden, doet de OR er goed aan om bij de adviesaanvraag aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen.

  • Bij het eigenrisicodragerschap hoeft een werkgever minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen. Dat klinkt misschien voordelig, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Weet de bestuurder met welke financiële verplichtingen hij te maken krijgt bij langdurige ziekte van een werknemer? En met welke re-integratieverplichtingen?
  • In plaats van het risico zelf dragen, kan de bestuurder dit risico ook onderbrengen bij een private verzekeraar. Heeft de bestuurder hierover met meerdere verzekeraars gesproken?
  • Kan de bestuurder met cijfers aantonen dat het eigenrisicodragerschap inderdaad voordeliger is voor de organisatie?
  • Heeft de bestuurder plannen om het verzuim- en re-integratiebeleid te veranderen? Zo ja, dan moet de OR alert zijn, want daarbij heeft de raad instemmingsrecht op grond van artikel 27, lid 1d WOR.

Bij adviesaanvraag kan OR eisen stellen aan verzuim- en re-integratiebeleid

Het risico zelf dragen kan aantrekkelijk zijn als de organisatie een effectief arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid heeft. Daarmee bestrijdt de organisatie verzuim preventief en vallen minder werknemers uit door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Goede begeleiding tijdens de re-integratie beperkt de verzuimduur; werknemers kunnen sneller weer aan het werk, en dat beperkt de ziektekosten. De OR doet er daarom goed aan om eisen te stellen aan het verzuim- en re-integratiebeleid als de raad advies uitbrengt over eigenrisicodragerschap.

Eigenrisicodragerschap wijzigen kan twee keer per jaar

Het eigenrisicodragerschap kan ingaan op 1 januari of 1 juli van elk kalenderjaar. De aanvraag moet altijd dertien weken van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn, dus uiterlijk 1 april of 1 oktober. Het keuzemoment voor de eerstvolgende wijzigingsmogelijkheid nadert. Als de bestuurder vanaf volgend jaar eigenrisicodrager wil worden of zich voor de ZW of WGA wil verzekeren via UWV, moet hij zijn keuze vóór 2 oktober 2022 aan de Belastingdienst doorgeven. De OR doet er verstandig aan om het keuzemoment als vast agendapunt te noteren voor de halfjaarlijkse overlegvergadering. Dan komt het onderwerp minimaal twee keer per jaar vanzelf ter sprake.