Adviesrecht OR: eigenrisicodragerschap

26 maart 2018 | Door redactie

De werkgever mag zelf het financiële risico dragen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemers en hoeft dit niet bij UWV te verzekeren. Dat geldt ook voor het uitbetalen van ziekengeld aan flexkrachten. Hij moet wel advies vragen aan de OR.

Door het eigenrisicodragerschap hoeft een werkgever minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen. De bestuurder moet advies vragen aan de OR als hij eigenrisicodrager wil worden. Dit is vastgelegd in artikel 25, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het risico zelf dragen kan aantrekkelijk zijn als de organisatie een effectief arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid heeft. Daarmee bestrijdt de organisatie verzuim preventief en vallen minder werknemers uit door arbeidsongeschiktheid. Goede begeleiding tijdens de re-integratie beperkt de verzuimduur; werknemers kunnen eerder terug aan het werk. Dat beperkt de ziektekosten. De OR doet er daarom goed aan om eisen te stellen aan het verzuim- en re-integratiebeleid als de raad advies uitbrengt over eigenrisicodragerschap.

Aandachtspunten voor de OR bij eigenrisicodragerschap

Als de bestuurder overweegt om eigenrisicodrager te worden, doet de OR er goed aan aandacht besteden aan de volgende onderwerpen.

  • Eigenrisicodragen voor Ziektewet of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en minder premie betalen klinkt voordelig, maar het is belangrijk dat de werkgever weet welke risico’s hij loopt. Weet de bestuurder met welke financiële verplichtingen hij te maken krijgt? En met welke re-integratieverplichtingen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om het eigenrisicodragen in plaats van bij UWV privaat te verzekeren? Heeft de bestuurder hierover met meerdere verzekeraars gesproken?
  • Kan de bestuurder met cijfers aantonen dat eigenrisicodragen inderdaad voordeliger is voor de organisatie?
  • Heeft de bestuurder plannen om het verzuim- en re-integratiebeleid te veranderen? Zo ja, dan moet de OR alert zijn, want hierop heeft de raad instemmingsrecht (tools).

Eigenrisicodragerschap wijzigen kan twee maal per jaar

Organisaties kunnen het eigenrisicodragerschap laten ingaan op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. De aanvraag moet altijd drie maanden van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn, dus vóór 1 april of vóór 2 oktober.