Adviesrecht OR: financiële positie organisatie

10 november 2017 | Door redactie

De financiële positie van een organisatie bepaalt of een (wijziging van een) deelneming belangrijk genoeg is om de OR om advies te vragen. De OR heeft adviesrecht als de gevolgen van de deelneming de financiële positie van de organisatie noemenswaardig veranderen.

Als de deelneming (een bepaald deel van de aandelen is in bezit van een andere organisatie) nauwelijks gevolgen heeft, is een advies van de ondernemingsraad in de meeste gevallen niet nodig. Het is wel belangrijk dat de bestuurder en ondernemingsraad in zo’n situatie ook naar andere zaken kijken. Zo kan een financiële deelneming, waarbij een partij minimaal 5% van de aandelen koopt, leiden tot een duurzame samenwerking. In dat geval is het voorgenomen besluit besluit wel adviesplichtig. Ook kan een deelneming de zeggenschapsverhoudingen binnen de organisatie veranderen. Ook in die situatie mag de OR adviseren (tools).

OR kent de financiële situatie van de organisatie

Het is belangrijk dat de OR goed op de hoogte is van de financiële situatie van de organisatie. De raad kan gebruik maken van financiële gegevens uit begrotingen, budgetten, jaarplannen en managementinformatie. Heeft de OR weinig kennis in huis van financiën, dan kan de OR kan op basis van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een externe deskundige raadplegen. De bestuurder moet die kosten betalen volgens artikel 22 van de WOR, maar alleen als de OR hem vooraf op de hoogte heeft gesteld.