Adviesrecht OR: fusie over de grens

3 november 2017 | Door redactie

Een bestuurder moet een OR altijd om advies vragen als de andere organisatie bij een fusie, overname of duurzame samenwerking ook Nederlands is. Dat is anders als het gaat om een buitenlandse organisatie.

De ondernemingsraad van een Nederlandse organisatie heeft niet in alle gevallen adviesrecht (e-learning) bij een voorgenomen fusie, overname of duurzame samenwerking met een buitenlandse organisatie. Een OR heeft pas adviesrecht als de fusie, overname of duurzame samenwerking mogelijk de volgende gevolgen heeft:  

  • beëindiging van de werkzaamheden van (een onderdeel van) de organisatie;
  • belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden;
  • belangrijke reorganisatie;
  • verhuizing van (een onderdeel van) de organisatie. 

OR stapt bij onenigheid over adviesrecht naar OK

Voor een ondernemingsraad is het meestal lastig om invloed uit te oefenen via het adviesrecht als de organisatie te maken heeft met de directie van een buitenlands moederbedrijf of buitenlandse bedrijfsdivisie. Dat geldt zeker bij complexe fusies, overnames of duurzame samenwerkingsverbanden. Als de bestuurder de ondernemingsraad niet om advies vraagt, kan de raad stappen ondernemen op het moment dat de bestuurder het besluit heeft genomen. De OR kan dan naar de Ondernemingskamer (OK) (tool) stappen en het besluit aanvechten.