Adviesrecht OR: het advies in fasen

9 januari 2023 | Door redactie

Als de bestuurder een besluit wil nemen waarover de OR om advies moet vragen, is het essentieel dat hij de OR hier zo vroeg mogelijk bij betrekt. De OR moet namelijk nog invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Soms is een adviestraject in fasen de beste optie.

De bestuurder is verplicht om de OR om advies te vragen bij belangrijke voorgenomen besluiten (artikel 25 WOR). Denk aan een reorganisatie, een grote investering of nieuwe technologische voorzieningen. De bestuurder weet vaak al ruim van te voren dat zo’n belangrijk besluit eraan zit te komen en moet de OR hier al bij de overlegvergadering over informeren (tool). Het is verstandig als zij dan meteen duidelijke afspraken maken over de rol van de OR bij het besluitvormingsproces: wat zijn de stappen in dit traject en wat wordt de rol van de OR hierbij? Het kan zinvol zijn om een adviestraject in fasen af te spreken. Bijvoorbeeld als nog niet alle financiële informatie beschikbaar is of de uitkomst van een extern onderzoek nog niet bekend is.

OR kan plannen van bestuurder waar nodig bijsturen

Bij een adviestraject in fasen spreken de bestuurder en OR bijvoorbeeld af dat de OR zich in de eerste fase uitspreekt over de noodzaak van het te nemen besluit en in tweede instantie over (de richting van) mogelijke oplossingen waaraan de OR denkt. In een volgende fase kan de verdere uitwerking daarvan centraal staan. De OR krijgt zo de kans om de plannen van de bestuurder waar nodig bij te sturen en met hem mee te denken over de meest wenselijke oplossing voor de organisatie. De bestuurder kan de OR vervolgens een concreet voorgenomen besluit ter advisering voorleggen. Omdat de besluitvorming in overleg met de OR tot stand is gekomen, is de kans groot dat de OR positief zal adviseren over dit voorgenomen besluit.

Voordelen van een adviestraject in fasen

Een groot voordeel van een adviestraject in fasen is dat de OR op deze manier optimaal invloed kan uitoefenen op het besluitvormingsproces. Doordat de OR nauw betrokken is bij de totstandkoming van het besluit, kan het adviestraject vlotter verlopen. Bovendien zal er in de organisatie meer draagvlak zijn voor een besluit dat in goed overleg met de OR tot stand is gekomen.

Meer lezen over het uitbrengen van advies? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
basisregels voor adviesrecht
het uitbrengen van advies
het klassieke advies
advies per ondernemingsovereenkomst
na het advies

Of bekijk de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR voor meer informatie over het uitbrengen van OR-advies.