Adviesrecht OR: het advies in fases

24 juli 2017 | Door redactie

Een proactieve OR wil zo vroeg mogelijk in het adviestraject betrokken worden, zodat de raad nog invloed kan uitoefenen. Dat gaat het beste bij een adviestraject in fases.

Tijdens een gefaseerd adviestraject (tool) stemmen OR en bestuurder duidelijk momenten in het besluitvormingsproces af en spreken ze af wat de rol van de OR op die momenten is. Ze kunnen deze afspraken vastleggen in een ondernemingsovereenkomst (tool) of duidelijk op laten nemen in de notulen van de overlegvergadering. Gefaseerd adviseren heeft voordelen als nog niet alle informatie direct beschikbaar is. Zo kan financiële informatie missen of de uitkomst van een extern onderzoek nog niet bekend zijn. De OR kan zelfs al gebruikmaken van het initiatiefrecht (tool) op het moment dat alleen bekend is dat er een probleem is.

OR spreekt zich al uit voor ontvangen adviesaanvraag

Realistisch is dat de OR zich in de eerste fase uitspreekt over de noodzaak van een te nemen besluit en zich in tweede instantie uitspreekt over een bepaalde richting waarin de raad vindt dat de oplossing moet worden gezocht. De volgende fase(s) hebben betrekking op de verdere uitwerking daarvan. Aan het einde van het traject ontvangt de OR de officiële adviesaanvraag (tool) van de bestuurder en kan de raad klassiek adviseren.

Meer lezen over het uitbrengen van advies? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
basisregels voor adviesrecht
uitbrengen van advies
het klassieke advies
advies per ondernemingsovereenkomst
na het advies