Adviesrecht OR: het uitbrengen van advies

12 mei 2017 | Door redactie

Na het ontvangen van een adviesaanvraag gaat de OR in overleg met achterban en bestuurder; daarna formuleert de raad het advies. Hoe dat advies eruit moet zien en of de OR het advies mondeling of schriftelijk geeft, schrijft de WOR niet voor.

Een helder en bondig geformuleerd advies (tool) voorkomt misverstanden. Het advies (tool) moet zo duidelijk zijn dat de bestuurder geen kans krijgt om in het midden te laten of hij het nu wel of niet opvolgt. ‘Nee, tenzij…’ gevolgd door een stuk of zes voorwaarden is verwarrend. Want wat gebeurt er als de bestuurder vijf van de zes voorwaarden opvolgt en de zesde aan zijn laars lapt? Is het advies van de OR dan een ‘ja’ geworden?

Een puntsgewijze opsomming schept duidelijkheid

Een puntsgewijze opsomming met overtuigende argumenten voor elk (deel)advies is overzichtelijk voor de bestuurder. Hij kan op elk van deze punten ingaan of ze overnemen in het uiteindelijke besluit. De OR kan eventueel gedane toezeggingen opnemen in het besluit met een verwijzing naar het verslag van de betreffende vergadering. Bovendien kan de OR in het advies aangeven evaluatiemomenten (tool) in te willen bouwen, waarin de bestuurder en de raad de voortgang bespreken.

Meer lezen over het uitbrengen van advies? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
basisregels voor adviesrecht
het klassieke advies
het advies in fases
advies per ondernemingsovereenkomst
na het advies