Adviesrecht OR: inkrimping, uitbreiding of verandering

22 januari 2018 | Door redactie

Een bestuurder die een belangrijke inkrimping, uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden binnen de organisatie wil doorvoeren, moet een pitstop maken bij de OR voor advies op basis van artikel 25 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De raad heeft adviesrecht als er belangrijke gevolgen zijn voor de werknemers.

Een OR die een adviesaanvraag voor een belangrijke inkrimping, uitbreiding of wijziging van werkzaamheden krijgt voorgeschoteld, moet waakzaam zijn. Een inkrimping of wijziging zou namelijk een opstap kunnen zijn naar een faillissement (tools). Het besluit van de bestuurder kan een fikse invloed hebben op de achterban. De OR doet er daarom goed aan om in gesprek te gaan met de werknemers, de raad kan de meningen goed gebruiken om een voorlopig standpunt te formuleren. Als het besluit wordt geïmplementeerd, kan de OR bij deze werknemers controleren of de bestuurder de gemaakte afspraken nakomt en of er geen onverwachte neveneffecten optreden.

Aandachtspunten voor OR

De ondernemingsraad wil zijn achterban goed vertegenwoordigen bij een belangrijke inkrimping, uitbreiding of wijziging van werkzaamheden. Een raad doet er goed aan de volgende punten in het achterhoofd te houden:

  • of een wijziging belangrijk is, toetst de OR aan de hand van de gevolgen voor de werknemers en de organisatie;
  • personeelsuitbreiding, structureel overwerk, omscholing en aanvullende instructies zijn onmiskenbare aanwijzingen voor het adviesrecht (tools);
  • een wijziging van werkzaamheden kan betekenen dat de OR ook adviesrecht heeft op grond van een reorganisatie, investering of technologische vernieuwing;
  • de OR kan ook voor het ontvangen van de adviesaanvraag alvast nadenken over de randvoorwaarden, zoals het tempo van de invoering, aanpassing in personele capaciteit en bij- en nascholing;
  • de OR doet er goed aan de wijziging te (laten) beoordelen op arbo-aspecten en de resultaten mee te nemen in het advies;
  • de OR kan de betrokken werknemers informeren over het eindresultaat en de bijdrage van de raad daarin.