Adviesrecht OR: investeringen en kredieten

16 februari 2018 | Door redactie

De OR heeft adviesrecht bij een belangrijke investering in de organisatie. Ook mag de OR advies uitbrengen als de bestuurder een belangrijk krediet wil aantrekken voor de eigen organisatie.

Het adviesrecht (tools) van de ondernemingsraad is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het adviesrecht wat betreft investeringen en kredieten geldt in vier situaties. De bestuurder wil:

  • een belangrijke investering doen in de eigen organisatie;
  • een belangrijk krediet aantrekken voor de eigen organisatie;
  • een belangrijk krediet aantrekken voor een andere organisatie;
  • garant staan voor belangrijke schulden van een andere organisatie.

De twee laatste situaties zijn niet adviesplichtig als ze behoren tot de normale bedrijfsvoering, zoals bij een bank die hypotheken verstrekt.

OR heeft niet altijd adviesrecht op investeringen

Bij een investering legt een organisatie voor lange tijd geld vast in een duurzaam bedrijfsmiddel, zoals grond, gebouwen, apparatuur of licenties. Of een OR adviesrecht heeft bij zo’n investering wordt bepaald door de hoogte van de investering ten opzichte van het organisatievermogen en de gevolgen ervan. Geld dat de bestuurder investeert, is niet meer beschikbaar voor andere activiteiten en kan op termijn dus negatief uitpakken voor andere wensen.

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

De OR die een adviesaanvraag voor  investeringen of kredieten door de bestuurder krijgt voorgeschoteld, doet er goed aan om zich te verdiepen in de voorwaarden van de kredietgever. Uw organisatie wordt door het krediet namelijk in meer of mindere mate financieel afhankelijk van de kredietgever. Daarnaast is het interessant om te weten wat de motieven van de bestuurder zijn. Gaat het om een uitbreiding van het werkgebied, uitbreiding van de werkzaamheden, het overleven van een moeilijke periode of zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen waarin uw bestuurder wil investeren?