Adviesrecht OR: technologische vernieuwingen

28 februari 2018 | Door redactie

Een bestuurder moet de OR om advies vragen als hij een belangrijke technologische voorziening wil wijzigen of invoeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulpmiddelen op het gebied van automatisering, communicatie en informatiewerving.

Het effect van een technologische vernieuwing op de organisatie en de werknemers bepaalt of het adviesrecht (tools) van toepassing is. Als een bestuurder bijvoorbeeld verschillende technologische systemen wil uitproberen, moet hij advies vragen aan de OR. De OR overweegt de voor- en  nadelen. Een voordeel kan zijn dat computers en robots de routinematige klussen overnemen, waardoor werknemers zich op interessantere taken kunnen storten. Nadelen kunnen zijn dat werkzaamheden voortaan vanuit een centrale afdeling worden gestuurd en geregeld, het werk van uitvoerders eentoniger wordt of dat er zelfs banen verloren gaan.

OR moet bedacht zijn op impact voor werknemers

Werkzaamheden veranderen vaak ingrijpend door de introductie van nieuwe technologie. De impact op werknemers kan erg groot zijn en daar moet de OR goed rekening mee houden. Begeleiding is erg belangrijk en waar nodig kan scholing werknemers helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. De OR doet er vanwege deze grote impact goed aan de achterban (tools) regelmatig te raadplegen en te informeren.
Als technologische voorzieningen bedoeld zijn om toezicht te houden op werknemers, heeft de OR geen adviesrecht, maar instemmingsrecht (tools). Dat geldt ook voor technologische voorzieningen met de mogelijkheid om toezicht te houden die door de bestuurder met een ander doel zijn aangeschaft. Denk aan een toegangspas voor het betreden van het bedrijfspand. De registratie van het gebruik daarvan zou ook kunnen dienen als kloksysteem.

Aandachtpunten voor OR bij technologische vernieuwingen

Een OR moet zichzelf een aantal vragen stellen bij de beoordeling van een adviesaanvraag over  technologische vernieuwingen:

  • Hoe is het gesteld met de risico’s, financiering en verhouding tussen prijs en prestaties?
  • Wat is het doel van de vernieuwing? Is het noodzakelijk omdat er sprake is van uitbreiding van werk of is de vernieuwing nodig om bijvoorbeeld de huidige productie of kwaliteit te kunnen blijven leveren in de toekomst?  
  • Wat betekent de technologische vernieuwing voor het (dagelijkse) werk en de werkomstandigheden van de betrokken werknemers?
  • In hoeverre en hoe denkt de achterban dat de voorziening invloed heeft op het dagelijkse werk?
  • Welke vorm van instructie of scholing heeft de achterban nodig om met deze vernieuwingen  om te gaan?
  • Is er een alternatief en zo ja, waarom heeft de bestuurder hier niet voor gekozen?