Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

11 oktober 2021 | Door redactie

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit belangrijk? Een sluitende definitie bestaat niet, maar er zijn wel een aantal handvatten voor de bestuurder en de OR.

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In artikel 25, lid 1 WOR staan de onderwerpen waarbij de bestuurder de OR verplicht om advies moet vragen als hij op deze gebieden een belangrijk besluit wil nemen. Aan de hand van de volgende punten kunnen de bestuurder en de OR bepalen of een besluit belangrijk genoeg is om adviesrecht toe te kennen aan de OR:

  • besluiten die gaan over een onderwerp dat voor de organisatie niet alledaags is, zijn vaak belangrijk;
  • besluiten die ingrijpende gevolgen hebben voor de organisatie zijn bijna altijd belangrijk;
  • de redenen voor het besluit van de bestuurder en het aantal werknemers voor wie het besluit ingrijpende gevolgen zal hebben, ook op de lange termijn, zijn bepalend;
  • besluiten die los van elkaar niet adviesplichtig zijn, kunnen samen belangrijk genoeg zijn voor een adviesaanvraag.

Bedrijfscommissie kan uitkomst bieden bij verschil van inzicht

De genoemde handvatten sluiten een meningsverschil tussen OR en bestuurder niet uit. Worden de bestuurder en OR het niet eens over de vraag of een voorgenomen besluit adviesplichtig is, dan kunnen zij hun zaak voorleggen aan de bedrijfscommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Bij een verschil van inzicht tussen de bestuurder en OR kan de bedrijfscommissie hen bijstaan met bemiddeling en advies. Als het er echt op aankomt, kan de OR ook overwegen naar de rechter te stappen. Dit zal de relatie tussen de OR en de bestuurder echter niet ten goede komen en kan de OR beter voorkomen.

Afspraken vastleggen in een ondernemingsovereenkomst

Om misverstanden te voorkomen, kunnen de OR en bestuurder afspraken maken welke besluiten zo belangrijk zijn dat de OR hierbij adviesrecht heeft. Dit kunnen ook onderwerpen zijn die niet in artikel 25, lid 1 WOR staan. Op deze manier kan de bestuurder het adviesrecht van de OR dus ook uitbreiden. Het is raadzaam om deze afspraken vast te leggen in een ondernemingsovereenkomst (tool). Zo kunnen ze de kans op discussie in de toekomst kleiner maken.

OR kan bestuurder ook altijd ongevraagd adviseren

De OR kan ook nog overwegen om op grond van zijn initiatiefrecht (tool) de bestuurder ongevraagd advies geven. Via het informatierecht (artikel) kan de OR alle benodigde details bij de bestuurder opvragen. De bestuurder moet ook dit ongevraagde advies minstens één keer met de OR bespreken voordat hij in een schriftelijke reactie laat weten wat hij uiteindelijk besluit.

Meer lezen over de adviesprocedure van de OR? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
het besluitvormingsproces
basisregels voor adviesrecht
overlegvergadering
inhoud van de adviesaanvraag
overleg met de bestuurder
meningsvorming
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies