Adviesrecht OR: wijziging van zeggenschap

15 september 2017 | Door redactie

Een OR staat voor een lastige taak als de raad een adviesverzoek ontvangt voor een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere organisatie. De OR moet ervoor waken dat de bestuurder de OR niet voor het blok zet.

Een fusie, overname of een nieuw, duurzaam samenwerkingsverband is complexe materie voor zowel OR als bestuurder. Het is belangrijk dat de bestuurder de OR al in een vroege stadium bij de plannen betrekt, zodat de raad voldoende tijd heeft om zich goed voor te bereiden en een goed onderbouwd advies kan uitbrengen. Bovendien kan het adviestraject (tool) worden opgesplitst in verschillende onderdelen. Het is daarbij de kunst voor de OR om dat samen met de bestuurder zo te plannen dat de raad daadwerkelijk nog iets in te brengen heeft en het voorgenomen besluit nog geen feit is.

Situaties bij een fusie, overname of nieuw samenwerkingsverband

Bij een fusie, overname of nieuw samenwerkingsverband kunnen de volgende situaties zich voordoen:

  • (Een deel van) de organisatie wordt verkocht of overgenomen door een andere organisatie.
  • De organisatie koopt of neemt (een deel van) een organisatie over.
  • Twee of meer organisaties fuseren, ofwel door overdracht van aandelen of vermogensbestanddelen, ofwel op juridisch vlak.
  • De directie richt een nieuwe organisatie op.
  • Twee of meer organisaties gaan duurzaam samenwerken (niet noodzakelijkerwijs in een nieuwe rechtspersoon) op vlakken die voor de organisatie belangrijk zijn.
  • Een duurzame samenwerking wijzigt of wordt verbroken.
  • Een organisatie gaat op financieel vlak deelnemen in een andere organisatie.
  • Een belangrijke financiële deelneming wijzigt of wordt beëindigd.

Adviesrecht geldt ook bij buitenlandse organisatie

In de eerste drie van bovenstaande situaties wijzigt er iets in de medezeggenschapsverhoudingen. Het adviesrecht (e-learning) is hierbij van toepassing, zelfs als de werkgever beweert dat er niets zal veranderen voor werknemers. Het adviesrecht geldt ook als de andere partij een buitenlandse organisatie is die is gebonden aan een ander rechtssysteem. Als de overnemende organisatie de bestaande activiteiten verder voortzet, neemt zij ook alle bestaande verplichtingen ten aanzien van de werknemers over.