Benut uw adviesrecht bij benoeming bestuurder

10 juli 2015 | Door redactie

Is het tijd om een nieuwe bestuurder te benoemen, dan is het adviesrecht van uw OR van toepassing. Onlangs lieten de Raden van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UVA) en de Hogeschool van Amsterdam (HVA) weten dat de medezeggenschap nauw betrokken zal zijn bij de keuze voor het College van Bestuur en de directeur.

Het is de bedoeling dat de studentenraad en de ondernemingsraad invloed krijgen bij het opstellen van de functieprofielen, het voordragen van leden voor de sollicitatiecommissie en het uitbrengen van advies over deze kandidaten. Zo kan de medezeggenschap inbreng voor het functieprofiel verzamelen vanuit de werknemers en de studenten en mag de medezeggenschap en deelnemen aan vertrouwelijke gesprekken met de kandidaten om hierover vervolgens advies uit te brengen. Volgens de medezeggenschap (de ondernemingsraad en de studentenraad) is het voorstel van de Raden van Toezicht een flinke verbetering ten opzichte van eerder gevolgde procedures.

Invloed uitoefenen op het voorgenomen besluit

In artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vindt u het adviesrecht over de benoeming of het ontslag van een bestuurder terug. Daarbij moet de OR wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het voorgenomen besluit. Het besluit moet schriftelijk worden meegedeeld aan de OR, maar in tegenstelling tot bij een gewone adviesaanvraag hoeft de ondernemer nu geen opschortingstermijn van één maand in acht te nemen als hij het niet eens is met het advies van de OR. Ook kan uw OR hiervoor niet naar de Ondernemingskamer stappen. Vraagt de ondernemer uw OR helemaal geen advies, dan mag u naar de kantonrechter stappen. U kunt er ook voor kiezen om eerst langs de bedrijfscommissie te gaan voor bemiddeling.