Beperk negatieve effecten van reorganisaties

21 december 2011 | Door redactie

Reorganisaties hebben vaak een negatieve invloed op werknemers. Er is in veel gevallen sprake van een verhoogde werkdruk, meer onzekerheid over de baan en een negatieve sfeer op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek van TNO naar de effecten van reorganisaties op het welzijn van werknemers. Maar wat kan uw bestuurder doen om de negatieve effecten te beperken?

In veel gevallen is een reorganisatie noodzakelijk wegens bedrijfseconomische redenen. Om zo’n reorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om gemotiveerde, vitale en gezonde werknemers klaar te hebben staan. Om de negatieve effecten tegen te gaan, moeten organisaties in ieder geval eerlijk communiceren, participatie van de werknemers mogelijk maken en ondersteuning bieden aan de werknemers. Op die manier creëert uw bestuurder meer begrip voor de reorganisatie en leren werknemers met de veranderingen om te gaan. Ook de werknemers kunnen bijdragen door vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen en door een brede inzetbaarheid te tonen.

Adviesrecht bij inkrimping van de werkzaamheden

De OR heeft adviesrecht bij belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming en ook bij beëindiging of bij een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden. Stel de bestuurder dan ook op de hoogte van de stappen die hij kan nemen om de reorganisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. U kunt tenslotte ook ongevraagd adviseren!
Het onderzoek van TNO en andere onderzoeksinstituten heet PSYRES (Psychological Health and Well-being in Restructuring). De resultaten van het onderzoek vindt u op de website van PSYRES. Onder ‘Publications’ vindt u het handboek en de factsheets.