Beroepsprocedure na conflict met de bestuurder

20 februari 2012 | Door redactie

De OR of PVT zal soms hard moeten werken om een conflict met de bestuurder te voorkomen. Zeker als er sprake is van tegenstrijdige belangen of advies- of instemmingsplichtige besluiten die belangrijke gevolgen hebben. Toch is een conflict soms onvermijdelijk en zult u – of de bestuurder – een beroepsprocedure moeten starten.

Een meningsverschil met de bestuurder lost u zoveel mogelijk op door redelijk overleg. Maar soms lukt dat niet. In die gevallen kunt u de kwestie voorleggen aan onpartijdige instanties. De OR en bestuurder zijn gebonden aan de uitspraak die dat oplevert. De proceskosten komen altijd voor rekening van de onderneming. Probeer vóór u een procedure start wel in te schatten welk effect dit heeft op uw relatie met de bestuurder. Het is tenslotte belangrijk om die relatie zo goed mogelijk te houden met het oog op de toekomstige samenwerking. Heeft u wel eens een conflict gehad met uw bestuurder? Laat het ons weten via de poll op deze webpagina.

Ondernemingskamer, bedrijfscommissie en kantonrechter

Conflicten over het adviesrecht komen in de meeste gevallen terecht bij de Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam. In tegenstelling tot de OR heeft de PVT deze mogelijkheid niet. Alle overige meningsverschillen – zoals bij instemmingsplichtige besluiten – worden altijd eerst voorgelegd aan de bedrijfscommissie. Is die niet in staat om met succes te bemiddelen, dan legt u de zaak voor aan de kantonrechter. Zowel de OR als de PVT kunnen deze route volgen.

Via de commissie naar de rechter

De bedrijfscommissie moet de bestuurder en de OR of PVT op één lijn te brengen. Eén of beide partijen vragen de commissie per brief – met alle argumenten – om bemiddeling. Naar het oordeel van de bedrijfscommissie volgt er dan mogelijk een hoorzitting waarin wordt geprobeerd de geschillen op te lossen op basis van de wet. Het uiteindelijke verslag bevat alle bevindingen van de commissie en een advies. Als u of de bestuurder het advies niet volledig accepteert, kan de kantonrechter alsnog worden ‘aangesproken’.